מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

מטהו של בעל "ויואל משה" האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר – ניתן על ידי המשב"ק ר' יוס'ל אשכנזי

פתיחה: $6,000
נמכר ב: $11,250
כולל עמלת קונה

מקל הליכה ('שטעקן') בו השתמש של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר.
עשוי עץ; בראשו ידית כסף שבורה וחסרה (כמובא באישור המצורף, ידית הכסף הוסרה ונוצר ממנה גביע לקידוש).
מצורף אישור חתום בידי הרה"ח ר' לייב פרידמן: "מקל הליכה ("שטעקין") בו השתמש כ"ק מרן רבינו הגה"ק אבד"ק סאטמאר זצ"ל. את ידית הכסף של המקל לקחו ויצרו גביע לקידוש. המקל התקבל על ידי מאת המשמש בקודש ר' יוסל אשכנזי".


רבי אפרים יוסף דוב ב"ר משולם שרגא פייביש אשכנזי (תרע"א-תשס"ב), משמשו בקודש ונאמן ביתו של האדמו"ר מסאטמר במשך כשישים שנה ויד-ימינו בכל עניני הכלל. רבי יוסף היה תלמיד חכם ופיקח מופלג, אדם גדול בחסידות וביראה. בימי השואה התלווה רבי יוסף אל האדמו"ר בנסיעתו ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, עלה עמו בהמשך לארץ ישראל, ולאחר תקופה קצרה עברו יחד לארה"ב. היה בעליו של הוצאת הספרים "ירושלים" בוויליאמסבורג. ערך את ספרי רבו האדמו"ר מסאטמר בהלכה ובאגדה והוציאם לאור (ראה בהקדמתו לשו"ת "דברי יואל"). מחבר ספר "שארית יוסף" על התורה.


אורך: 90 ס"מ. מצב טוב. שפשופים וקילופים בצבע. בלאי וסדק קטן בתחתיתו. ידית הכסף חסרה ברובה.


קדושתם של חפצי צדיקים במשנת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר

במקומות רבים בכתביו האריך האדמו"ר רבי יואל מסאטמר לבאר את השפעת הקדושה השורה בחפציו ונכסיו הגשמיים של הצדיק, על דרך המושג "כוח הפועל בנפעל", ומאידך את האיסור ליהנות מממונם של רשעים, ובפרט שלא ליהנות מתקציבי המדינה הציונית וכדומה.

במספר מקומות בספרו "דברי יואל" על התורה, כותב רבי יואל על המעלה העצומה שיש בממונו של הצדיק, אשר בכוחו להשפיע קדושה לדורות, שכן ניצוצות הקדושה אינם כבים ממנו. בהתאם, מבאר רבי יואל את סירובו של אברהם אבינו ליהנות מרכוש סדום ואת פגישתו עם מלכי צדק מלך שלם. האדמו"ר מסביר על פי זאת גם את השפעת יוסף על המצרים, שנהנו מרכושו בימי הרעב וקיבלו ממנו "חיות דקדושה": "...וממון של צדיקים מסוגל להשפיע חיות דקדושה וחיות דעולם הבא..." (דברי יואל, שמות, עמ' לג). על "בחינת הקדושה" הטמונה בממונם של צדיקים "משורש נפשם", הוא כותב: "צדיקים חביב עליהם ממונם... מפני שיש בו חלק מבחינת נפשם ושורש נשמתם... מפני שאין פושטין ידם בגזל..." (דברי יואל, ויצא, עמ' צב).


חפצי קודש - האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
חפצי קודש - האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר