מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

"עצי חיים" על מסכת גיטין – מהדורה ראשונה – סיגט, ת"ש

פתיחה: $80
נמכר ב: $113
כולל עמלת קונה

ספר עצי חיים, על מסכת גיטין, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. סיגט, דפוס א. קויפמאן ובנו, [ת"ש] 1939. מהדורה ראשונה.
בראש הספר הקדמה קצרה מאת בן המחבר, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט (תרע"ב-נספה בשואה תש"ד), שנכתבה בערב שבת קודש פרשת בלק הת"ש [ו' תמוז ת"ש - יולי 1940], בה הוא מזכיר את מאורעות הזמן ערב השואה: "צוק העתים הללו אשר הפחד והבהלה מרחפת על כל העולם רח"ל [רחמנא ליצלן], וזכות המחבר הקדוש... יעמוד לנו ויצילנו מכל מכשול ועוון ח"ו... ותפלה לאל מרום ונורא, שיעזור לנו במהרה, להקם מעפר דלותינו ולהרים כבודינו, ולהשב שבותינו כבראשונה, ונזכה לראות בשובו אל נוהו בנחמות ציון וירושלים...".


[3], ב-מה, מה-נב דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. חותמות. כריכת עור חדשה.


האדמו"ר הגאון הקדוש רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט בעל ה"עצי חיים" (תר"מ-תרפ"ו), בנו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל ה"קדושת יו"ט", וחתן האדמו"ר רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט (בן ה"דברי חיים" מצאנז). הסתופף אצל צדיקי הדור, ובייחוד אצל דודיו האדמו"רים רבי יחזקאל שרגא משינאווא ורבי ברוך מגורליץ, וכן אל האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלז. היה גדול בתורה ומופלג בחכמה, קדושה ויראת שמים. אמרו עליו שמעולם לא שכח דבר מתלמודו. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ד, בהיותו בן 24 שנים בלבד, עלה על מקומו בכס הרבנות והאדמו"רות בסיגט, בירת חבל מרמרוש, ותפס את מקומו בהנהגת יהדות הונגריה ובהנהגה הארצית של הלשכה האורתודוכסית. השפעתו היתה רבה ולדעתו היה משקל מכריע בבחירת רבנים ובמינוי דיינים ושוחטים בקהילות החרדיות בהונגריה, ובייחוד במקומות שישבו בהם חסידי סיגט (שהיתה החסידות הגדולה והמרכזית באזור מרמרוש). אחיו הצעיר הוא האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר. 

בעל ה"ישמח משה" ואבות חסידות סיגט-סאטמר
בעל ה"ישמח משה" ואבות חסידות סיגט-סאטמר