מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

"עצי חיים" על מועדים – מהדורה ראשונה – סיגט, תרצ"ד

פתיחה: $80
נמכר ב: $350
כולל עמלת קונה

ספר עצי חיים על המועדים, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. סיגט, דפוס א. קויפמאן עט זאהנע, תרצ"ד [1934]. מהדורה ראשונה.
דרשות לראש השנה, שבת תשובה, יום הכפורים, סוכות, חנוכה, ארבע פרשיות, פורים, שבת הגדול, פסח ושבועות. בראש הספר הקדמת בן המחבר, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט (תרע"ב-נספה בשואה תש"ד), שבה כותב: "אחלה בזה את אנשי ידידנו נ"י שיביאו ברכה לתוך ביתם ויקנו את הספר הקדוש בכסף מלא... שישאו ברכה מן השמים, להתברך בכפלים, ועינינו תחזנה בבנין ציון וירושלים...".
בשער: חתימת בעלות של ארי' הכהן, ושתי חותמות שלו: "ארי' הכהן – סיטשעל יצ"ו"; "ארי' הכהן – פה טג' לאפוש יצ"ו".


[3], ב-קנח דף. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. כריכה חדשה.


האדמו"ר הגאון הקדוש רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט בעל ה"עצי חיים" (תר"מ-תרפ"ו), בנו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל ה"קדושת יו"ט", וחתן האדמו"ר רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט (בן ה"דברי חיים" מצאנז). הסתופף אצל צדיקי הדור, ובייחוד אצל דודיו האדמו"רים רבי יחזקאל שרגא משינאווא ורבי ברוך מגורליץ, וכן אל האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלז. היה גדול בתורה ומופלג בחכמה, קדושה ויראת שמים. אמרו עליו שמעולם לא שכח דבר מתלמודו. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ד, בהיותו בן 24 שנים בלבד, עלה על מקומו בכס הרבנות והאדמו"רות בסיגט, בירת חבל מרמרוש, ותפס את מקומו בהנהגת יהדות הונגריה ובהנהגה הארצית של הלשכה האורתודוכסית. השפעתו היתה רבה ולדעתו היה משקל מכריע בבחירת רבנים ובמינוי דיינים ושוחטים בקהילות החרדיות בהונגריה, ובייחוד במקומות שישבו בהם חסידי סיגט (שהיתה החסידות הגדולה והמרכזית באזור מרמרוש). אחיו הצעיר הוא האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר. 

בעל ה"ישמח משה" ואבות חסידות סיגט-סאטמר
בעל ה"ישמח משה" ואבות חסידות סיגט-סאטמר