כתב-יד מאויר על קלף – סדר תקוני שבת להאר"י, עם זמירות לשבת ולמוצאי שבת – נכתב עבור אישה – גרמניה / אוסטריה, המאה ה-18

פתיחה: $37,000
הערכה: $40,000 - $60,000
לא נמכר

כתב-יד מאויר על קלף, "סדר תקוני שבת". [גרמניה/אוסטריה, המאה ה-18].
פורמט כיס. דיו על קלף, עם איורים צבעוניים. כתיבה אשכנזית מרובעת, מנוקדת, בגדלים שונים; וכתיבה בינונית ("כתב רש"י").
לפנינו כתב-יד עם איורים ועיטורים האופייניים ל"אסכולת מורביה", מגרמניה או אוסטריה, מהמאה ה-18. מאייר כתב-היד שלפנינו הכיר, כנראה, את כתבי-היד שיצרו חברי האסכולה – אהרן וולף שרייבר הרלינגן מגיביטש, משולם זימל מפולנה ואחרים – ועיצב את יצירתו בהשראת עבודותיהם.
בפתח כתב-היד עמוד שער מאויר, עם מבנה ארכיטקטוני בעל שלוש קשתות ועמודים; תחת הקשתות הימנית והשמאלית ניצבות דמויותיהם של משה ואהרן ותחת הקשת המרכזית מופיע הכותר "סדר תקוני שבת מאיש האלהי הקדוש..." ובסופו הכיתוב "באותיות... אמשטרדם", כשהמילה אמשטרדם מודגשת (כמנהג המדפיסים באותם ימים). בראש עמוד השער מופיע איור של עיר אירופאית מוקפת חומה ובסמוך לה הלך הצועד בשביל. בתחתית העמוד מופיעה מסגרת בצורת זר פרחוני קשור בסרט, ובה מופיעה כתובת הקדשה לאישה שעבורה הוכן כתב-היד: "לכבוד ולתפארת האשה החשובה... מרת גיטל בת האלוף..." (חלקים מן האותיות מחוקים או דהויים, והכתובת קשה לקריאה).
כל עמודי כתב-היד תחומים במסגרות בצבע כתום והוא מעוטר בשמונה תיבות-פתיחה מוגדלות (דפים 2א, 4א, 7א, 16א, 22ב, 24א, 29ב, 37א) ובאיור המתאר טקס הבדלה (עמ' 33ב), שנעשה על-פי חיתוך עץ שנדפס ב"ספר מנהגים" בגרמניה ובאמשטרדם במאות ה-16 וה-17. תיבות הפתיחה מעוטרות בסגנונות שונים, רובם בהשפעת ספרי-דפוס וכתבי-יד מעוטרים מהמאות ה-17 וה-18. כל אחת מתיבות-הפתיחה מעוטרת בסגנון שונה, עם מסגרות צבעוניות ואיורי פרחים וענפים, ציפורים, צדפים, אריות, מלאכים, וילונות וכתרים.
כתב-היד מסתיים (עם שורת הסיום "תושלב"ע") בדף 48א. בצדו השני נוספו, בכתיבה מאוחרת יותר, ברכות החופה ושבע ברכות.


[40] דפי קלף. 11 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים. קרעים בדף השער ובשלושה דפים נוספים. דהיית דיו ופגמים. פגיעה בטקסט במספר דפים. הדבקות לשיקום במספר מקומות. כריכה חדשה.


על אמני אסכולת מורביה, ראו: שלום צבר, "סדר ברכת המזון – וינה, ת"פ [1719/20]: כתב-היד המצויר המוקדם ביותר של הסופר-אומן אהרן וולף שרייבר הרלינגן מגיביטש [Gewitsch]", בתוך: זכור דבר לעבדך: ספר הזיכרון לכבוד פרופ' דב רפל, בעריכת שמואל גליק ואברהם גרוסמן, ירושלים: המרכז להגות בחינוך היהודי ע"ש דב רפל – מכללת ליפשיץ, עמ' 472-455 ולוחות 8-17.

מגילות אסתר וכתבי יד על קלף
מגילות אסתר וכתבי יד על קלף