מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב התחזקות ותנחומים מאת האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם – אב תשמ"ב

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,000 - $4,000
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם. "ווייט-לעיק" (White Lake, עיירת נופש בקרבת הרי הקטסקיל בצפון-מערב ניו יורק), אב תשמ"ב [1982].
מודפס במכונת-כתיבה, עם תיקונים רבים בכתב-יד. חתום בחתימת-יד-קדשו של האדמו"ר "הק' שלמה הלברשטאם". בראש הדף מודפסת הכותרת "מכתב התחזקות".
מכתב תנחומים ודברי חיזוק לאחר פטירת בחור צעיר מתלמידי ישיבת באבוב: "...גדול ועצום ביראה וחו"ב בחדרי תורה הב' אברהם אליעזר ע"ה, ששבק לן חיים במיטב שנותיו אחר שתקפה עליו מחלה אנושה ר"ל...".
בדברי התנחומים לאביו של הבחור המנוח, כותב האדמו"ר בין השאר כי הקב"ה שולח ניסיון גדול כזה של איבוד בן רק למי שמסוגל לקבל את הדברים בנאמנות ובתמימות, מבלי להרהר אחר רצון השי"ת: "...וכך מקובלני מבית אבא זקני מרן הקדוש מדזיקוב זי"ע, כי ישנן נשמות קדושות הזקוקות לרדת לעולם השפל הזה למשך זמן קצר בלבד, בשביל לתקן ענין מסוים, ואחר שממלאים את תפקידם הן חוזרות להיכלם, והיות וגלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם דלאו כל מוחא סביל דא, לכן הוא בוחר בזרעו הנאמנים אשר הוא ית' יודע ועד שהם לא יבכו על אבידתם יותר מדאי, אלא כל מה שיבוא עליהם יקבלו בתמימות, ואצלם הוא מפקיד את אותן נשמות הטהורות... ע"כ תתחזקו מאד באמונה תמה, ובעזהשי"ת ע"י קבלת הדבר באהבה יתעוררו ויושפעו מכח זה חסדים טובים, ישועה ורחמים...".
האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם (השני) מבאבוב (תרס"ח-תש"ס 1907-2000), מגדולי האדמו"רים בדור האחרון. בנו של האדמו"ר רבי בן ציון הלברשטאם בעל ה"קדושת ציון" (תרל"ד-תש"א, נספה בשואה; בנו של האדמו"ר הראשון מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם – תר"ז-תרס"ה, נכד ה"דברי חיים" מצאנז). בשנת תרצ"א עבר אביו הקדוש מבאבוב לטשיבין, ומינה אותו ל"רב הצעיר" בעיר באבוב. רבי שלמה גם עזר לאביו בניהול רשת הישיבות הגדולה בגליציה, על עשרות סניפיה של "ישיבת עץ חיים – באבוב". לאחר השואה, ממנה ניצל בניסי-ניסים, הגיע לארה"ב וקומם מחדש את עטרת תפארת חסידות באבוב. האדמו"ר הנהיג את חסידות באבוב בארה"ב במלכות ובנעימות רבה למעלה מחמישים שנה והיה אחד מגדולי האדמו"רים בארה"ב. הקים קהילות, ישיבות ומוסדות חינוך בארה"ב וברחבי העולם (בארץ ישראל, בלגיה ואנגליה). חסידות באבוב כיום היא אחת מהקהילות החסידיות הגדולות בעולם, ומונה עשרות-אלפי משפחות.


[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב מאוד.

חסידות – מכתבים וכתבי יד
חסידות – מכתבים וכתבי יד