מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר לקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי – ברדיטשוב, תקע"א – מהדורה ראשונה

פתיחה: $2,000
הערכה: $3,000 - $4,000
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה

ספר לקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי, פירוש על פי רמז וסוד על פרשיות התורה וחמש מגילות, מאת רבי ישראל אב"ד פיקוב, בנו של האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיטשוב. ברדיטשוב, דפוס שמואל בן ישכר בער סג"ל, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה.
המחבר, הרב הקדוש רבי ישראל אב"ד פיקוב (תקכ"ג-תקע"ט), בן בכור ותלמיד מובהק לאביו הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. הסתופף גם בצילם של רבי זושא מאניפולי ורבי משה ליב מסאסוב (עמו עסק הרבה בענייני פדיון שבויים). בראשית שנות התק"נ התמנה לאב"ד פיקוב. לאחר פטירת אביו בשנת תק"ע התמנה לאב"ד ברדיטשוב. אביו רבי לוי יצחק מביא בספרו "קדושת לוי" (סלאוויטא תקנ"ח) מחידושיו של רבי ישראל, בהלכה ואגדה. מחותנו בעל התניא כותב עליו "חסידא ופרישא", והמגיד מקוז'ניץ כותב עליו "ידיד ה'... איש אלקי קדוש הוא". בספרו זה הוא מביא עשרות פעמים מדברי תורתו של אביו, בחרדת הכבוד.


[1], פג דף. 20.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט (בדף השער ובמספר דפים נוספים סימני עש רבים, משוקמים במילוי נייר). יתכן שמספר דפים הושלמו מעותק אחר. רישומי בעלות בשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה ומהודרת.

ספרי חסידות וקבלה
ספרי חסידות וקבלה