מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר מורה נבוכים – ונציה, שי"א – מהדורה ראשונה של פירושי המורה, פירוש שם טוב ופירוש האפודי

פתיחה: $4,000
הערכה: $8,000 - $12,000
נמכר ב: $10,000
כולל עמלת קונה

ספר מורה נבוכים להרמב"ם, עם פירוש שם טוב ופירוש האפודי. ונציה, דפוס אלוויזי בראגדין, שי"א [1551]. מהדורה ראשונה של הפירושים.
ספרו הפילוסופי הגדול של הרמב"ם, בתרגומו של רבי שמואל אבן תבון (הספר נכתב במקור בערבית-יהודית), נדפס לראשונה ברומא בשנת ר"ל (1470) בקירוב. מהדורתו הראשונה של הספר היא מן הספרים הראשונים של הדפוס העברי. המהדורה שלפנינו היא המהדורה השניה של החיבור, ובה נדפסו לראשונה מפרשי המורה הנודעים: "שם טוב" – לרבי שם טוב ן' שם טוב, ו"האפודי" – לרבי יצחק פרופיאט דוראן. "כללי פרקי המורה", מאת רבי יהודה אלחריזי, שנדפסו כאן, שונים מהנדפס במהדורה הראשונה.
בשער נדפס דגל המדפיס של בראגאדין, המורכב משלושה כתרים (ראו: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, ציור מס' 18 ועמ' 131). מהדורה זו הובאה לדפוס על ידי "מאיר בר יעקב מבני פרנצו", שהקדמתו נדפסה מעבר לשער (על רבי מאיר פארינצו, ראו: א"מ הברמן, המדפיסים בני ר' יעקב פרענציני בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 61-90). בסוף הספר נדפסו דברי המגיה "משה בכהח' זכרי' כ"ץ מקורפו", עם שירים בשבח הספר.
חתימה בדף השער, מחוקה ומטושטשת: "לייב קריילסה---" [יתכן שהוא רבי ליב קריילסהיים, מראשי קהילת פרשבורג, שחתם על תקנות הקהילה בשנת ת"ק – ראו חומר מצורף].
שתי הגהות בדף הראשון של "פירוש מהמלות הזרות".
מחיקות צנזורה. רישומי צנזורה מעבר לדף האחרון.


[12], 185, [1] דף. 29.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים. קרעים, בהם קרעים חסרים, בדף השער ובדפים נוספים, משוקמים בחלקם במילוי ובהדבקות נייר. כריכת עור חדשה.

דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'