מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

תנ"ך שלם בפורמט מיניאטורי – אנטוורפן, של"ג-של"ד – שני כרכים בכריכות עור מקוריות מפוארות

פתיחה: $2,500
הערכה: $3,000 - $4,000
נמכר ב: $8,125
כולל עמלת קונה

חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים. אנוירשה (אנטוורפן), דפוס כרישטופורוס פלנטין, של"ג-[של"ד 1573-1574]. שני כרכים בפורמט מיניאטורי.
כל כ"ד ספרי התנ"ך בשלמות, ללא ניקוד וטעמים.
שני הכרכים כרוכים בכריכות עור דומות, מפוארות, עם עיטורים מוזהבים רבים משני צדי הכריכה ובשדרה, ועם נייר פורזץ מעוטר מקורי. הכרכים נתונים בנרתיקי עור מקוריים, עם הטבעת שם בעלים: "R.L".


שני כרכים. כרך ראשון (תורה ונביאים ראשונים): [2], שיח עמ', [2] עמ' ריקים; רעא עמ', [1] עמ' ריק. כרך שני (נביאים אחרונים וכתובים): רפז עמ', [1] עמ' ריק; [1], 3-352 עמ'. 10 ס"מ בקירוב. חיתוך דפים מוזהב. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרע בדף השער של הכרך הראשון (הדף הודבק על נייר לחיזוק), וקרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בדף השער של הכרך השני. קרע קטן עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים בכרך השני. סימני עש בשולי מספר דפים בכרך השני. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט במספר מקומות. רישומים בכתב-יד מעבר לדף השער של הכרך השני. כריכות עור מקוריות. הכרכים נתונים בנרתיקי עור. פגמים בכריכות ובנרתיקים.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'