מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

לוח "שויתי" גדול מצויר ביד - דמויות משה ואהרן והמקומות הקדושים - ירושלים, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

פתיחה: $300
נמכר ב: $375
כולל עמלת קונה
לוח שויתי גדול ונאה ובמרכזו צורת המנורה, מעוטר במראה מקום המקדש ו"מדרש שלמה" ובדמויות משה ואהרן. ירושלים, [סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20].
דיו, צבעי מים וצבע זהב על נייר.
במרכז הלוח צורת המנורה על גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ובתוך הקנים מילות תהלים ס"ז. מעליה מילות הפסוק "שויתי", פסוקים נוספים וצירופי שמות. סביב המנורה, כמסגרת, עיטורים נוספים: שני שערים ובהם המילים "היה" ו"הווה"; מגן דוד עשוי צירופי אותיות ובתוכו השם "שד-י"; שתי ח'מסות ובתוכן מילות ברכת כהנים; דמויות משה ואהרן; מעלות המנורה והכיור. רגל המנורה ניצבת על הכותל המערבי, ומשני צדיה הברושים האייקוניים האופייניים לייצוגים סמליים של הכותל; מימין הכותל נראית "צורת מדרש שלמה המלך ע"ה" (אל אקצה) ומשמאלו "צורת בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן כיה"ר". סביב הלוח פסוקים נוספים ונוסח סגולה לעין הרע המבוסס על "לחש לעין הרע מהרב החיד"א ז"ל" המופיע דרך קבע בדפי שמירה אולם מוסיף על המקור ומונה סוגים רבים ושונים של עין הרע.
55X37.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. מוצמד לבד פשתן. קרעים חסרים בשולי הדף. קרעים בשוליים; קרעים לאורך הדף שתוקנו באמצעות ההצמדה לבד. כתמי רטיבות. קמטים.
לוחות "שיויתי" ודפים מאויירים
לוחות "שיויתי" ודפים מאויירים