מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב רבי משה שניידר ראש ישיבת "תורת אמת" לונדון - אודות גזרת "גיוס בנות" בארץ ישראל

פתיחה: $400
נמכר ב: $688
כולל עמלת קונה
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי משה ליב שניידר ראש ישיבת "תורת אמת". לונדון, [שנות התש"י בקירוב].
נשלח אל הרב הראשי "הגאון בקי בכל חדרי תורה" רבי יצחק אייזיק הרצוג. מכתב תקיף, שנכתב בתקופת המאבק נגד החוק ל"גיוס בנות" לצבא בארץ ישראל: ". ..פלא פלאים ונורא, פחד פחדים ויש לקר[ו]ע, בארץ ישרא'[ל] נעשה עיר הנדחת ר"ל, עשו מעשים אשר מאז היתה ישראל לגוי לא עשו נבל[ו]ת כאלה...".
הרב שניידר כותב ומוכיח בחריפות את הרב הרצוג ואת כל מי שיש בידו למחות ולעצור את גיוס הבנות: ". ..ולא אבין מדוע יושב כבודו בחבוק ידים... הלא מן הצורך שכבודו יצא הראש והראשון במחאה גדולה ולצעוק ברחובות ובשוקים, חוסו רחמו הצילו הכלל ישרא'[ל] שעומד בסכנה גדולה... ומה יהיה הסוף מזה, הלא יבואו צרות גדולות ופורענות מרובים ר"ל [רחמנא ליצלן] וכבודו יהיה נתבע על זה...".
הרב שניידר מוכיח את הרב הרצוג גם על מחדלים קודמים, בהם שיתף פעולה עם השלטון החילוני: ". ..וכבודו לא די שלא מחה ברשעים, אדרבה נתן יד לפשעים זה כמה פעמים, כאשר היתה המעשה עם הילדים מטראן [פרשת "ילדי טהרן"]. .. וכן הוא עשה כל הימים... בכל יום ויום יצאו גזר[ו]ת חדש[ו]ת להעביר על דת וכבודו לא פתח פיו ולא זז ממקומו, ועתה שיצא הגזרה של גיוס הבנות... הלא היה ראוי לכבודו לקר[ו]ע ולצע[ו]ק מרה בכתב ובעל פה, פה ושם בכל העולם... וכבודו לא ירא מפרנסתו... כי על זה נאמר לא תגורו מפני איש, ואנו מצידנו ג"כ נעשה מה שיהי'[ה] ביכלתינו, אבל אם כבודו לא יעשה אזי אנו אסורין ידינו...".
בחתימת המכתב מתנצל הרב שניידר על חריפות דבריו, וחותם: ". ..ממני משה ליב שניידער, המברך את כבודו בכל הברכות, ויסלח לי כבודו כי נפשי שפכת[י] כמים לבו נוכח פני ה'".
הגאון רבי משה שניידר (תרמ"ה-תשט"ו), תלמיד מקורב של ה"חפץ חיים", שאף השיאו לבת תלמידו היתומה שגדלה בביתו. התגורר בממל ובפרנקפורט והקים שם ישיבות בדרך ישיבות-ליטא. בשנת תרצ"ט ברח מגרמניה הנאצית ללונדון יחד עם תלמידיו, והקים בה את ישיבת "תורת אמת", המפורסמת בשם "סניידערס ישיבה". כמה מגדולי דורנו למדו בישיבת "סניידערס" ועד היום הם מחשיבים עצמם לתלמידיו המובהקים, בהם: הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, והגאון רבי יצחק טוביה וייס גאב"ד העדה החרדית בירושלים.
[1] דף, נייר מכתבים רשמי (כתוב משני צדיו; כ-45 שורות). כ-20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים וסימני קיפול. נקבי תיוק עם פגיעה קלה בטקסט.
קטגוריה
מכתבים