מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מסמך בכתב-יד וחתימת ה"סטייפלר" - הסכם עם הנדיבה שתרמה את הדירה ב"שיכון חזון איש", בה התגורר רבי חיים קניבסקי - תשרי תשי"ח

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,875
כולל עמלת קונה

מסמך בכתב-ידו וחתימתו של רבי יעקב ישראל קניבסקי - ה"סטייפלר", ובו פרטי הסכם עם נדיבה מארגנטינה, שתרמה דירות למגורי אברכים בבניין של "שיכון חזון איש" בבני ברק. תשרי תשי"ח [1957].
פרטי ההסכם עם הנדיבה: "...הנהלת כולל אברכים ע"ש מרן חזון איש זצוקלה"ה מאשר בזה כי האשה הכבודה הנדיבה מרת משא אסתר גינזברג... התנדבה עשרת אלפים ל"י לבנין בשיכון הכולל חזון איש הנועד לשיכון הרבנים גדולי התורה חברי הכולל הנ"ל [הוא הבנין אשר החל מרן זצ"ל בבנינו בעודו בחיים זי"ע]... הדירות שיבנו מכספה הם לזכות ולעילוי נשמת בעלה המנוח... ר' שאול יצחק ב"ר בנציון גינזבורג ז"ל שנלב"ע ביום י"א תמוז תשי"ד בארגנטינא... הנהלת הכולל מתחייבת להציב אבן זכרון בהדירות במקום נראה לעין, בגודל ובמקום שתחליט המנדבת הנ"ל. בתוך החוזה שיֵעָשֶֹה עם הרב שיכנוס לדור שמה, יהא תנאי מפורש שעליו האחריות להחזקת האבן-זכרון במצב טוב... וכמובן שהנהלת הכולל מתחייב שלא לשום שום אבן זכרון אחר על אותן דירות שיבנו מכספי המנדבת הנ"ל, זולת השלט זכרון להר"ר שאול יצחק גינזבורג ז"ל...".
על החתום באו ראשי הכולל (גיסיו של ה"חזון איש"): רבי נחום מאיר קרליץ ורבי יעקב ישראל קניבסקי [כל המסמך בכתב-ידו האופייני של רבי יעקב ישראל קניבסקי, כולל העתקת חתימת גיסו רבי נחום מאיר קרליץ].
אחת מהדירות שנבנו מכספי הנדיבה הנ"ל, היא דירתו המפורסמת של הגאון רבי חיים קניבסקי בבנייני "שיכון חזון איש" ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק; ואכן, בקיר דלת הכניסה של ביתו נמצא עד היום השלט המדובר בהסכם זה - ראה תמונות מצורפות].
[1] דף, 26 ס"מ. כ-22 שורות בכתב-ידו של ה"סטייפלר". מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וסימני קיפול.


מצוקת הדיור בבני ברק בשנות ה-50 ובניית "שיכון חזון איש"
העובר היום ב"עיר התורה" בני ברק, בה נמצאים ישיבות וכוללי-אברכים לרוב, איננו מודע לרוב לקשיי ה"בראשית" של הישוב החרדי ומשפחות האברכים בבני ברק. אברכי ישיבת פוניבז' ואברכי ה"כולל" שייסד ה"חזון איש" סבלו ממצוקת דיור נוראה. רוב הדירות החדשות בעיר נבנו כ"שיכונים" ממשלתיים וחלוקת הדירות בהם נשלטה ע"י ארגוני עובדים ומפלגות עוינות. אלה סירבו לספק מענה למשפחות חרדיות ולמשפחות לומדי התורה שרצו לגור בעיר. הדירות הפרטיות של מתיישבי בני ברק הוותיקים, שהושכרו במחיר גבוה, אוכלסו בצפיפות רבה, עד כדי כך שבדירה אחת התגוררו מספר משפחות של אברכים, כל אחת בחדר אחר. לדוגמה, כשהתחתן הגאון רבי חיים קניבסקי בשנת תשי"ב, הוא התגורר עם רעייתו הרבנית במשך מספר שנים בשכירות בדירה אחת עם שלש משפחות (משפחות הגאון רבי פנחס שרייבר, ומשפחת בן-דודו הגאון רבי נסים קרליץ).
מצוקה קשה זו הובילה לבניית כמה שיכונים עבור הקהילה החרדית, רובם באזורים המזרחיים של בני ברק, שהיו אז מעט מרוחקים מהמרכז העירוני של המושבה: "שיכון חזון איש" ברחוב רשב"ם (שלפי האמור במסמך שלפנינו: "החל מרן [החזון איש] זצ"ל בבנינו בעודו בחיים"); "שיכון ויז'ניץ"; "קרית אגודת ישראל" (כיום: רחוב עזרא בעיר); ובתי "נציבי ישיבת פוניבז'". הדירות בשיכונים הנ"ל הושכרו בחלקם ב"דמי מפתח", וחלקם נמכרו במחיר מוזל למשפחות האברכים ומשפחות חרדיות, שלא הצליחו לקבל "שיכון" ממשלתי בעיר בה חפצו לחנך את ילדיהם.

קטגוריה
מכתבים