מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שני מכתבים מהגאון רבי ראובן דוב דסלר ראש ה"תלמוד תורה" בקלם - קלם, תרפ"ט

פתיחה: $600
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה
שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי ראובן דוב דסלר, ראש בית ה"תלמוד תורה" הגדול בקלם. קלם, אב-אלול תרפ"ט [1929].
נשלחו אל ידיד הישיבה, רבי אריה לייב פקטר מאמשטרדם. במכתב הראשון, מתאריך ב' אב, הוא מספר כי בביקורו באנטוורפן המליץ לו הרב עמיאל [שכיהן אז ברבנות אנטוורפן], לבקש ממנו לערוך מגביות בהולנד עבור הישיבה, "אשר כבר שמע שמעה ויודע ערכה", וממשיך וכותב לו בהערכה: "...כאשר הכרתי את רו"כ [רום כבודו], מישרים אשפוט כי די לחכימא כמוהו במעט מילים, ונהפוך כי רו"כ מעצמו יוסיף מילין בטעם לשבח...".
במכתב השני, מתאריך כ' אלול, הוא מודה לו על העזרה לרבי גרשון מיאדניק, מראשי ה"תלמוד תורה", ששב עתה ממסעו בהולנד לטובת הישיבה: "כי נדבה רוחו... להכיר ולהוקיר את האורח המצויין אצלם, אשר שב זה עתה ממסעו, ה"ה ידיד נפשי כאח וכריע לי, הרב המופלא בתורה ויראה ומדות תרומיות מר רבי גרשון מיאדניק שליט"א מנהל בבית התלמוד הגדול דפה". המכתב השני פותח בברכת שנה טובה: "ייטיבו במרומים הכוה"ח [הכתיבה והחתימה] לא'[לתר] בס'[פרן] של צדיקים לכבוד ידידי הנכבד...".
רבי ראובן דוב דסלר (תרכ"ג-תרצ"ה), איש צדיק וקדוש, מגדולי "תנועת המוסר" ומחשובי תלמידיו של הגרש"ז ה"סבא מקלם". חתן רבי אליהו אליעזר גרוֹדנֶנְסקי המו"צ בווילנא (חתנו של רבי ישראל מסלנט), שהיה גם חותנו של רבי חיים עוזר מווילנא. משנת תרע"ח עמד רבי ראובן דוב בראש בית ה"תלמוד תורה" הגדול בקלם. בשנת תרצ"א פרש מן הישיבה ועבר לגור בלונדון, אצל בנו יחידו רבי אליהו אליעזר דסלר בעל "מכתב מאליהו".
2 מכתבים, על ניירות מכתבים רשמיים (שונים) של ישיבת קלם. גודל ומצב משתנים.
קטגוריה
מכתבים