מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב רבני צפת רבי שמואל העליר ורבי רפאל זילברמן - צפת, תר"מ

פתיחה: $300
נמכר ב: $375
כולל עמלת קונה
מכתב בחתימות ידם של רבני צפת רבי שמואל העליר (שתי חתימות) ורבי רפאל זילברמן. צפת, שבט תר"ם [1880].
המכתב בכתיבת ידי רבי רפאל זילברמן, וחתומים עליו רבי שמואל העליר ורבי רפאל זילברמן. בשולי המכתב הוסיף רבי שמואל העליר שורה נוספת בכתב-ידו וחתם בשנית.
המכתב נשלח אל ממוני "כולל אוסטרייך", והוא עוסק בעניין אחוזי ה"כולל" בחלוקת הכספים מאמשטרדם בין הכוללים בעיר, וחלוקת ההוצאות לפי אחוז דומה.
רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד), גאון בתורה, בקי בחכמות העולם ובחכמת הרפואה. התחנך בבית החוזה מלובלין ועלה בעצתו לארץ ישראל. כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה (ראה א"ז הלר, הרב המנהיג והרופא, תל אביב תשמ"ט).
רבי רפאל זילברמן (תקצ"ט-תרע"ח), ראב"ד צפת (ולימים, רבה של הקהילה האשכנזית בעיר במשך יותר מארבעים שנה). בנו וממלא מקומו של רבי מרדכי (ר' מוטיא) זילברמן (תקע"ט-תרל"ב), הרב מאומן שעלה לארץ ישראל בשנת תר"י וכיהן כראב"ד צפת.
[1] דף. כ-10X22 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. שוליו התחתונים של הדף נקרעו בצורה לא סימטרית (חלק מדף גדול). חותמת בעלות ומספור בעט.
ירושלים, צפת וחברון - מכתבים וכתבי יד, תעודות ומסמכים
ירושלים, צפת וחברון - מכתבים וכתבי יד, תעודות ומסמכים