מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שטר תנאים - אנקונה, תקכ"ב

פתיחה: $300
נמכר ב: $400
כולל עמלת קונה
שטר תנאים בכתב-יד לאירוסי החתן יוסף נסים פיאמיטא עם הכלה דיאמאנטי בת שבתי חיים פאציפיקו. אנקונה, תקכ"ב [1762].
כתיבה איטלקית נאה. בראש השטר שיר פתיחה שמשולבים בו שמות הצדדים. תיבות פתיחה ומספור סעיפים באותיות מעוטרות או מוגדלות. חתימת העדים: Rafael Sabato Porta Leon (חתום באיטלקית), ו"יוסף שמשון חי בלא"א יהודא מאסקולי...".
בעמוד האחרון, באותיות קטנות יותר, הוספת התחייבות של אם הכלה, שנעשתה יום לאחר חתימת שטר התנאים. העדים חתומים בשנית גם על התחייבות זו.
החתן הוא "הבחור המפואר המשכיל הנכבד כה"ר יוסף נסים יצ"ו ן' הזקן המפואר המשכיל ונכבד כה"ר משה אהרן פיאמיטא יצ"ו בן לאותו צדיק ה"ה מעלת החכם השלם מורנו הרב החסיד ועניו הרב הכולל המקובל האלקי כמהר"ר יוסף פיאמיטא זצוק"ל". רבי יוסף פיאמיטה (תט"ו?-תפ"א), רבה של אנקונה, מגדולי חכמי ומקובלי איטליה. רבו וחותנו של רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה".
[2] דף (4 עמודים כתובים). 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. סימני קיפול. קרעים ונקבים קלים, חלקם מחריכת הדיו (עם פגיעה קלה בטקסט).
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס