מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

חיבור אנטי-יהודי מאת הכומר פייטרו גאלאטינו – נדפס בדפוסו של גרשם שונצינו – אורטונה (איטליה), 1518

פתיחה: $1,500
הערכה: $4,000 - $5,000
נמכר ב: $2,250
כולל עמלת קונה
Opus toti christiane reipublice maxime utile, de arcanis catholice ueritatis, contra obstinatissimam iudeoru[m] nostre tempestatis p[er]fidiam: ex Talmud, aliisq[ue] hebraicis libris nuper excerptum [חיבור רב תועלת עבור הקהילה הנוצרית, אודות רזי האמונה הקתולית שנמצאו לאחרונה בתלמוד ובספרים עבריים אחרים, בניגוד לחולשתם קשת-הלב של היהודים בתקופתנו...], מאת פייטרו גאלאטינו. אורטונה (איטליה), דפוס גרשם שונצינו, 1518. לטינית ומעט עברית.
בין השנים 1507-1509 פרסם יהודי מומר בשם יוהאנס פפרקורן סדרת עלונים אנטי-יהודיים חריפים, שיצאו במתקפה חסרת תקדים על הספרים היהודיים. העלונים ביקשו לזהות את ספרי היהודים, ובעיקר התלמוד, בתור "שורש כל רע", וקראו להפקיעם ולהחרימם לאלתר. בעקבות זאת, פרסם קיסר האימפריה הרומית הקדושה מקסימיליאן הראשון צו הקורא להחרמת ספרי היהודים, ופפרקורן עצמו עמד בראש מבצע החרמה בעיר פרנקפורט. ההחרמה עוררה את מחאתם של מספר מלומדים גרמנים, שניסו להגן על ספרי היהודים בטענה שמוצפנות בהם אמיתות נוצריות. בעקבות מחאת המלומדים, הופסקה לבסוף החרמת הספרים.
לפנינו דוגמא יוצאת דופן לספר אנטי-יהודי, שנדפס בידי אחד מגדולי המדפיסים היהודיים באיטליה, גרשם שונצינו. הספר, חיבורו של הכומר והמלומד הפרנציסקני פייטרו גאלאטינו (Pietro Colonna Galatino), מבקש לזהות אמיתות נוצריות בספרות היהודית, וכפי הנראה זכה להידפס בידי שונצינו כדי "ללמד זכות" על הספרים היהודיים – ובמיוחד על התלמוד – במהלך הפולמוס.
בין דפי הספר משולבים פסוקים רבים מן המקורות העבריים, ובתחילת כל פרק נדפסה מסגרת מאוירת בתחריט עץ, ששימשה בספרים העבריים שהדפיס גרשם שונצינו (כדוגמת ספר כל בו, רימיני רפ"ה-רפ"ו).
גרשם שונצינו, מגדולי המדפיסים העבריים, נדד עם כלי דפוסו בערים שונות באיטליה והדפיס שלושה ספרים באורטונה, מתוכם ספר אחד בעברית. הספר שלפנינו הוא הספר הראשון שהדפיס בעיר זו.
CCCXI, [1] דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. נקבי תילוע קלים. קרעים קטנים בשולי דף השער. חותמות. כריכת קלף עתיקה, פגומה. קרע חסר גדול בחזית הכריכה. השדרה והכריכה האחורית (יחד עם מספר דפים) מנותקות חלקית.
קטגוריה
אנטישמיות, שואה