מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

תעודה מפוארת על קלף, כתובה ומצוירת ביד – שמות חברי "חברה קדישא של רחיצה" ברומא – רומא, תקע"ו

פתיחה: $100,000
הערכה: $100,000 - $150,000
לא נמכר
תעודה מפוארת על קלף, כתובה ומצוירת ביד, "אלה שמות האנשים על הכיור ועל כנו לרחצה / ח"ק [חברה קדישא] של רחיצה". [רומא], תקע"ו (1816).
דיו וטמפרה על קלף, הזהבה.
תעודה סגלגלה, מעוטרת, של חברת "רחיצה" בעיר רומא, חברה שעסקה במצוות טהרת המת – רחיצה ותכריכים ובתפילה בבית האבלים בימי השבעה. בתחתית התעודה ציור גדול ונאה ובו נראים שלושה עשר גברים ואשה אחת, לבושים במיטב אופנת ראשית המאה ה-19, סביב מת עטוי תכריכים, ולצידו קנקני רחצה וארון מתים.
לשולי התעודה מסגרת גיאומטרית מוזהבת; בראשה קרטוש בארוקי מוזהב, מוקף סרטים וזרי פרחים, ובו נכתב: "אלה שמות האנשים על הכיור ועל כנו לרחצה / ח"ק של רחיצה / איש איש על מקומו ועל מתכונתו / בחשב אפודתו / מפי פתשגן כתב הדת נתונה / בדרך נכונה / כאשר נמנו וגמרו בעצה הדורה / ביום טו"ב לחדש ניסן שנת התקע"ו ליצירה / הא-ל השוכן בשמי ערץ / ירכיבם על במתי ארץ / ויצילם מכל כליון ומחלון וקרץ / ובזכותם הצור יחיש ינון בן פרץ / ב"ב אכי"ר. ועתה נתחדש בזמן מע' הזקן כ' שמואל ב"ב קורקוס יצ"ו בפרנסות הי"ה הו"ה כמ"ר יצחק ב"י מקורי יצ"ו וכמ"ר אברהם יצחק אשכנזי יצ"ו בשנת י'חי'ו' מ'ת'י'ך' נ'בל'תי יקומון הקיצו וירננו שוכני עפר לפ"ק".
מתחת לקרטוש טבלה משורטטת בזהב ובה שמות חברי החברה קדישא, כדלהלן: מע' החכם מבית ליאון [רבי יהודה ליאון, רבה של רומא], כמ"ר שמואל ב"ב קורקוס – זקן, כ' גרשון יצחק עזכריאל – משנה זקן, כ' מנוח בר דוד וולטירא, כ' שמואל יהודה מקאסטרו, כ' שבתי בכמוהר"ר חזקיה עמרון, כ' יצחק ברכיה ברפאל, כ' שבתי מנחם חיים מאלאטרי, כ' שבתי חיים מודיליאני, כ' חנניה בר מ"י עזרא, כ' יצחק ב"י מקורי, כ' אברהם ש"ח בר יחיאל י"א מטיוולי, כ' שלמה רפאל אשכנזי, כ' מנוח בא"ר קורקו'[ס], כ"ר דוד ויליטרי, כ' אברהם יצחק אשכנזי, כ' מרדכי בג"י עזכריאל מ"ז [=משנה זקן?], כ"ר אהרן אפרתי, כ' מרדכי יוסף מההר וכ' מנחם א' מודילי'[אני].
בגדיהן האופנתיים של הדמויות בציור – אברקיים, מעילי כנפות, מותניות, צווארונים נוקשים וכובעי צילינדר מהודרים – משקפים את עמדתה של יהדות איטליה ביחס לתרבות האיטלקית, ואת נכונותה להתערות כלכלית, פוליטית ותרבותית בחברה ולאמץ את נהגיה – מן האמנות ועד לעיסוקי שעות הפנאי. עדות חזותית זו לתרבותם החומרית של יהודי איטליה, ובייחוד ללבושם, מצטרפת לרישום מעשה ידי האמן הירונימוס הס (1799-1850) משנת 1823 בקירוב המתאר בית כנסת ברומא בשעת התפילה, ומציג יהודים במלבושים דומים ביותר לבגדיהן של הדמויות המעטרות תעודה זו (הגם שברוח לועגת ואנטישמית משהו).
בתקופה בה נכתבה התעודה שלפנינו היתה חברת "רחיצה" אחת החברות הוותיקות והמבוססות ברומא. פרנסיה היו סוחרים, בני אצולת הממון, אנשים חשובים ומרכזיים בקהילה – בהם, למשל, מנוח (טרנקווילו) וולטירא, יצחק ברפאל שהיה "גדול גבירי הגטו" (מילאנו, 261), ובני משפחת אסקרלי (=עזכריאל) – ולחברה עצמה היה הון רב בנכסי דלא ניידי. חבריה נחלקו לשתי קבוצות שהתחלפו ביניהן בתפקידים: האחת עסקה בטהרת המת והשנייה בתפילות עם האבלים.
תעודה-אחות, המתעדת את חברה קדישא של רחיצה ברומא בשנת תקס"א (1801) ומעוטרת בציור זהה בעיקרו, מצויה באוסף מוזיאון ישראל (מס' רישום L-B85.0056). באוסף המוזיאון מצויה תעודה נוספת מפירנצה, 1776, ועליה שמות חברי חברת "מטהרי מתים" וציור המתאר את הטהרה (מס' רישום B90.0108).
התעודה שלפנינו מופיעה בספר "מעגל החיים" מאת שלום צבר, עמ' 284.
35.5X27 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים בצבע. כתמים קלים. רישומים בעיפרון ופיסות נייר מודבקות בגב התעודה.
ספרות:
1. אטיליו מילאנו, גיטו רומא, תמונות מן העבר. תל אביב: ספריית מעריב, 1992.
2. Hermann Vogelstein, Paul Rieger, Geschichte der Juden in Rom, II. Berlin: Mayer & Müller, 1895.
3. שלום צבר, מעגל החיים. ירושלים: משרד החינוך ומכון בן צבי, תשס"ו.
מקור: אוסף פרטי. נרכש ע"י הבעלים הנוכחי במכירה פומבית, "סות'ביס", 17 במאי 1985.
כתבי יד מאוירים, כתבי יד על קלף
כתבי יד מאוירים, כתבי יד על קלף