כתב-יד מאויר על קלף – סדר ברית מילה ופדיון הבן – אסאד, תקל"ב

פתיחה: $10,000
הערכה: $20,000 - $30,000
נמכר ב: $25,000
כולל עמלת קונה
כתב-יד מאויר על קלף, "דינים וסדר התפלות וברכות המוהל ואבי הבן שייכ'[ים] לברית מילה". [אסאד, תקל"ב 1772].
כתיבה אשכנזית, מרובעת ובינונית (כתב רש"י). בשער מסגרת מאוירת צבעונית עם דמויות משה ואהרן, אריות ונשרים, בתוכה נכתב: "דינים וסדר התפלות וברכות המוהל ואבי הבן שייכ'[ים] לברית מילה"; באותה כתיבה נוסף: "שייך לה"ה הבחו'[ר] המופ'[רסם] התורני כ"ה מנלי ב"מ הקצין המפורסי'[ם] מהו"ר יעקב ר"ה נר"ו מק' אסאד. בשנת ביום השמיני ימול' ב'ש'ר ער'לתו לפרט קטן [=תקל"ב]". בארבעה מקומות תיבות פתיחה צבעוניות, מעוטרות בפרחים.
בראש כתב היד ובסופו נכרכו דפים ריקים (נייר), כדי לשמש כ"פנקס מוהל". בשנים מאוחרות יותר נרשמו בדפים אלו רישומים משפחתיים (נישואין ולידות) בעברית וגרמנית, מהעיר פעצל (Petzel; Pécel, הונגריה) בין השנים 1842-1846.
[10] דפי קלף + [19] דפי נייר, שנכרכו בתחילה ובסוף הכרך. דפי הקלף משוחים בחומר מבריק. 11 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים. רישומים. כריכת עור מקורית, עם עיטורים מוטבעים. נקב עש בכריכה.
כתבי יד מאוירים, כתבי יד על קלף
כתבי יד מאוירים, כתבי יד על קלף