מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר תהלים עם פירוש הרד"ק - אמשטרדם, תקל"ח - כריכת עור מקורית, מעוטרת

פתיחה: $500
נמכר ב: $4,000
כולל עמלת קונה
ספר תהלים, מחולק לימי השבוע והחודש, עם פירוש הרד"ק. אמשטרדם, [תקל"ח 1778]. דפוס יעקב פרופס. פורמט קטן.
רישום בעלות בדף המגן הקדמי (בכתיבה מרובעת): " מתנה מחיי"ם שנים לאהובינו הגביר המרומם סינייור אברהם יאודה בלאניס יצ"ו".
כפי הנראה, מדובר בגביר רבי יהודה בלאניס, ממנהיגי קהילת פירנצה במאה ה-18, שהחיד"א עמד עמו בקשרי ידידות וחיבה. בשנת תקי"ז שלח החיד"א שבעה עותקים מספרו "שער יוסף", כשאחד מהם מיועד "למע'[לת] אהובנו כמהח"ר יאודה בלאניס נר"ו, מנחה היא שלוחה והנני נותן לו את בריתי שלום" (בניהו, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, כרך ב', עמ' תמד). באגרת אחרת מכנהו החיד"א: "מעלת החכם השלם" (שם, עמ' תמג), ובאגרת נוספת: "מורי ואלופי כמהר"ר יהודא בלאניס נר"ו..." (שם, עמ' תמה).
[1], רפא דף. 12.5 ס"מ. חיתוך הדפים מוזהב ומעוטר. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. כריכת עור מקורית, מעוטרת בעיטורים מוזהבים, עם נייר פורזץ צבעוני מקורי. פגמים בכריכה. נתון בנרתיק עור מקורי.
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים