מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

תיקון סופרים - חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, עם סדר ההפטרות - אמשטרדם, תפ"ז - עם עלון הפרסום לקראת הוצאת החומש

פתיחה: $400
לא נמכר
תיקון סופרים - חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, עם סדר ההפטרות. אמשטרדם, תפ"ז [1727]. דפוס הדיין רבי משה פרנקפורט.
שני שערים בראש הספר, הראשון - עם תחריט מאויר. שער נפרד לסדר ההפטרות. ההפטרות הן "כמנהג קהלות אשכנזים וספרדים". בסוף הספר, "לוח על מאה שנים", לשנים ת"צ-תק"צ.
המדפיס, רבי משה פרנקפורט (תל"ח-תקכ"ח), מדייני אמשטרדם, חיבר והדפיס ספרים רבים בבית דפוסו ובדפוסים אחרים באמשטרדם ("נפש יהודה" על מנורת המאור; "שבעה פתילות" קיצור מנורת המאור; "זה ינחמנו" על המכילתא; ועוד). נודע במיוחד בעריכתו מחדש של חיבור "באר הגולה" על השולחן ערוך.
לאחר השער לסדר ההפטרות נכרכו שני דפים מודפסים - עלון פרסומת שהופץ לקראת הדפסת החומש. בעמוד הראשון הכותרת "מודעא", עם דוגמה מתחילת ספר בראשית. בעמודים האחרים מופיעה הודעה מהמוציאים לאור על הכוונה להדפיס את החומש, על מעלותיו המיוחדות, סוג הנייר, המחיר, ועוד.
[1], שסז, [1]; [3], קיח, [3] דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים, עם פגיעות בטקסט. דפים וקונטרסים רופפים או מנותקים בחלקם. רישומים בכתב-יד בדפי המגן. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם פגמים וסימני עש, מנותקת בחלקה. אבזם מתכת לסגירה.
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים