מכירה 83 - חלק א' - פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב האדמו"ר רבי שמריה נח שניאורסון אב"ד בוברויסק

פתיחה: $2,000
הערכה: $4,000 - $6,000
נמכר ב: $2,500
כולל עמלת קונה
מכתב בחתימת האדמו"ר רבי שמריה נח שניאורסון. בוברויסק, כ"ו חשון [שנות התר"ע בקירוב].
כתיבת סופר, בסופה שורת חתימה בכתב-יד האדמו"ר: "הדו"ש מלו"נ [הדורש שלומו מלב ונפש] שמרי' נח".
המכתב נשלח לרב צעיר בשם "יעקב", שהיה אמור לכהן ברבנות אחת העיירות על מקום אביו המנוח. האדמו"ר כותב לו כי אם הנו ראוי לרבנות הרי "וודאי יש לו חזקה", ומאחל לו כי "ה' יגמור בעדו לטוב", אך מוסיף כי אינו מתערב בעניין, מאחר ואינו מכיר אותו באופן אישי ואינו יודע "כמה הוא ראוי למלאות מקום אבותיו... אם למד גמ'[רא] ופוסקים במדה הראוי. כן אם הנהגתו ישרה, רק שחסר לו ללמוד עוד איזה משך למען לקבל סמיכה...".
האדמו"ר רבי שמריה נח שניאורסון אב"ד בוברויסק (תר"ב-תרפ"ג), נכד ה"צמח צדק" מליובאוויטש ואדמו"ר לעדת חסידי חב"ד-קאפוסט. איש קדוש, מגדולי הרבנים והאדמו"רים בדורו. בנו השלישי של האדמו"ר רבי יהודה ליב שניאורסון מוהרי"ל מקאפוסט, וחתן דודו האדמו"ר רבי ישראל נח שניאורסון מניעז'ין. נבחר כרב העיר בוברויסק בשנת תרל"א בקירוב, עפ"י בקשת דודו האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש. בשנת תר"ס נתמנה לאדמו"ר לעדת חסידי חב"ד-קאפוסט, על מקום אחיו האדמו"ר רבי שלמה זלמן שניאורסון בעל ה"מגן אבות". היה מראשי המדברים באספת הרבנים בשנת תר"ע, יחד עם בן-דודו האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש.
[1] דף כפול. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול. הדבקת נייר דבק בצדו האחורי של הדף.
קטגוריה
כתבי יד ומכתבים – גדולי החסידות