מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב "כללי-פרטי" מהרבי מליובאוויטש – תמוז תשל"ד – בסמיכות לחג הגאולה של האדמו"ר הריי"ץ

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,063
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, חודש תמוז, חודש הגאולה תשל"ד [1974].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת תיקונים בכתב-ידו.


מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה), נשלח בסמיכות לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ימים בהם השתחרר חמיו של הרבי האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית בשנת תרפ"ז.
במכתב מביא הרבי את דברי חמיו הריי"ץ: "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה", ואת ברכתו ועידודו: "להוסיף אומץ בהרבצת תורה והחזקת היהדות". בהקשר זה מעורר הרבי אודות "ענין חמשת המבצעים: מבצע תורה, מבצע תפלין, מבצע מזוזה, מבצע צדקה ומבצע ספרי קדש בכל בית... אשר כלליים הם, כאו"א [כל אחד ואחד] מהם מגנא ומצלא", ואת אחת ההוראות הנלמדות מגאולת הרי"ץ: "שכשיהודי מחליט בתוקף המתאים בעניני תורה ומצותי', הקב"ה עוזרו לקיים ההחלטה בפועל למרות כל המניעות ועיכובים... כי לאחרי שפתח בעבודה האמורה... סלל דרך לכל אחד ואחת לעשות מעין האמור בחיזוק התורה והיהדות... להשפיע על הזולת ובהסביבה כולה".
בסוף מכתבו מברך הרבי: "בברכת הצלחה בכל האמור ומתוך שמחה וגאולה מכל דברים המונעים בזה ומבלבלים ובברכת חג הגאולה".
בשולי המכתב הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב.


[2] דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

חב"ד
חב"ד