מכירה 71 - אוסף הרב פרופ' דניאל שפרבר

"חייו ונדודיו של אברהם אבינו" – אברהם אורטליוס – אנטוורפן, 1590 – תחריט צבוע ביד

פתיחה: $300
נמכר ב: $2,500
כולל עמלת קונה
Abrahami Patriarchae Peregrinatio, et Vita [חייו ונדודיו של אברהם אבינו], תחריט צבוע ביד, מתוך נספח לאטלס "תיאטרון העולם" מאת אברהם אורטליוס (Additamentum IV Theatri orbis terrarum). אנטוורפן, [1590].
מפת ארץ כנען וחלק ממצרים, מן הדן בצפון ועד לדלתת הנילוס בדרום (על-פי טילמנוס סטלה). במפה, שנועדה להציג את סיפורו של אברהם בספר בראשית, נראות נחלות עמי כנען השונים. ים המלח אינו מופיע במפה ובמקומו מצוינות הערים סדום, עמורה, צבועים ואדמה. בפינה השמאלית העליונה מופיעה מפה קטנה של המזרח התיכון, ועליה מסומן נתיב מסעו של אברהם מאור כשדים לשכם. בפינה הימנית התחתונה משורטטים שלושה סרגלי קנה-מידה לפי שלוש שיטות מדידה שונות. מעל ומתחת למפה מופיעים הפסוקים מספר בראשית (יב, א-ב. לטינית): "לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".
המפה מעוטרת סביב ב-22 מדליונים, על פי רישומים מאת האמן ההולנדי מרטן דה פוס (Marten de Vos, 1532-1603), המתארים את מהלך חייו של אברהם: צאתו מאור כשדים, הברית בין הבתרים, גירוש הגר וישמעאל, עקידת יצחק, קבורת אברהם ושרה, ועוד.
בגב המפה טקסט בלטינית (עם כותר זהה לכותר המפה).
מפת תחריט: 35X46 ס"מ בקירוב (מודפסת על שני גיליונות נייר מחוברים), במסגרת 61X72 ס"מ בקירוב, המאפשרת לראות את צדה השני של המפה. מצב טוב. לא נבדקה מחוץ למסגרת.
ספרות: ארץ ישראל במפות ממידבא ועד הלווין, בעריכת אריאל תשבי. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 2001. עמ' 98.
לאור 547.
מפות ארץ ישראל
מפות ארץ ישראל