מכירה 63 - פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב ברכות מהאדמו"ר משיניווא בעל "דברי יחזקאל" – "שפע טובה וישועה קרובה... והבריאים לא יחלו והחולים יתרפאו בקרוב... חיים ובריאות וכל טוב"

פתיחה: $12,000
הערכה: $20,000 - $25,000
נמכר ב: $35,000
כולל עמלת קונה
מכתב בחתימת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שיניווא. שיניווא (שינובה, כיום: שיניאווה - פולין), חנוכה תרמ"ז [1886].
ברכות רפואה לאנשי העיירה טעגלאש ששלחו את שמותיהם להזכרתם לטובה בתפילת האדמו"ר [כנראה, בעקבות מגיפה]:
"שפע טובה וישועה קרובה לידידי הרבנים... יושבי ישוב טעגלאש. קבלתי את מכתבכם עם הפ"נ [הפדיון נפש] בעד יושבי קהילתכם הרשומים בשמותם, ויה"ר שירחם עליכם השי"ת, והבריאים לא יחלו והחולים יתרפאו בקר[ו]ב, ולא ישמע מעתה שוד ושבר בגבולכם ובכל ערי ישראל, אך חיים ובריאות וכל טוב...".
המכתב נכתב בידי סופרו ומשמשו. בסיום המכתב שורת חתימה בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר: "דברי המצפה לב"ט [לבשורות טובות] בתוך כ"י [כל ישראל] הק' יחזקאל שרגא הלברשטאם".
האדמו"ר הראשון משיניווא – הגאון הקדוש רבי יחזקאל שרגא הלברשטם אב"ד שיניווא (תקע"ה-תרנ"ט), בעל "דברי יחזקאל". בנו בכורו של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז, וחתן רבי אריה ליב ליפשיץ מווישניצא בעל "ארי דבי עילאי" (חתן רבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה"). גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובחסידות. עוד בחיי אביו הגדול נחשב לאחד מגדולי הרבנים והאדמורי"ם בדורו. אבי שושלות אדמו"רים חשובות, וכבר בחייו כיהנו עשרות אדמו"רים מבניו ונכדיו ברבנות ואדמו"רות בערים שונות. קדוש וטהור מנעוריו, שימש את גדולי האדמו"רים ונחשב לתלמידם החשוב. נודע גם כבעל-מופת ופועל-ישועות. ידוע בשמו כי היה מורה לתלמידיו כי ישמרו את מכתביו ויועיל להם ל"שמירה" ולישועה.
[1] דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בקפלי הנייר. כתמי נייר דבק. מודבק באופן מקצועי על גבי נייר דק לשימור. חותמת האדמו"ר: "יחזקאל שרגא הלברשטאם - חופ"ק שינאווא יצ"ו"
גדולי החסידות – כתבי יד, מכתבים וחתימות
גדולי החסידות – כתבי יד, מכתבים וחתימות