מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

שארית הפליטה בגרמניה – ארבעה ספרים

פתיחה: $200
לא נמכר
1. קונטרס כתבי קודש, כולל מכתבי קודש מאדמו"רי סלאנים. הוצאת חסידי סלונים, גרמניה, תש"ח.
2. חכמת אדם, ובינת אדם, דיני יורה דעה. לרבי אברהם דנציג. מעבר לדף השער דף יזכור לנספים בשואה, חתום בדפוס "המו"ל שמואל זלמן פלאטט חופ"ה ברגן-בלזן יצ"ו".
3. פארטראג איבער טהרת-המשפחה, רבי אברהם דובער כהנא-שפירא. הוצאת "מרכז בנות אגודת ישראל ובית יעקב" בגרמניה, שנות הת"ש [-194].
4. אגלי טל, מהאדמו"ר מסוכוטשוב רבי אברהם בורנשטיין. גרמניה, תש"ט [1949]. מעבר לדף השער: "נדפס בגרמני'... ע"י השתדלות הרבנים... לזכר נשמת קרוביהם שנהרגו ונשרפו על קדוש השם, הי"ד!".
סה"כ 4 ספרים, גודל ומצב משתנים.
שואה ושארית הפליטה
שואה ושארית הפליטה