שאל על פריט זה

פריט 2

שמירה לילד וליולדת – דפוס צוקרמן – ירושלים

שמירה לילד וליולדת, עם לחש לעין הרע מרבינו החיד"א. ירושלים, [לאחר תרנ"ט 1899], דפוס צוקערמאן.
במרכז הדף ציור כף יד ותחתיה עיגול עם ציור עין, צירופי אותיות ושמות, במסגרת מרובעת.
דף 28 ס"מ. מצב טוב. ניכרים שרידי קרעים (עברו שיקום מקצועי).