צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
427
19. חתימות

אוסף ספרים עם חתימות

1. ספר תורת חטאת, תורת השלמים, וויכוח מים חיים. זולקווא, תרי"ט 1859. חתימות ורישומים רבים של: רבי "יוסף כהנא אב"ד מייאיעשט"; רבי "אברהם חיים נכד הרב הקדוש מחמעלניק"; רבי "מנחם מענדיל מוינשטער".
2. שו"ת רבנו משולם איגרא. מונקאטש, תרע"ד 1914. חתימת "הק' אברהם יהודה שווארץ" רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ, (תרמ"ד-תש"ד, אוצר הרבנים 1119) בעל "דרך הנשר" ו"מצפה יחזקאל", בנו של רבי נפתלי הכהן שוורץ אב"ד ה'-מאד.
3. טור יורה דעה, ווילנא תר"ס 1900. חתימות וחותמות רבי "דוד משה הכהן ראבינאוויטש חופ"ק סאסנווצע". חותמת רבי "אברהם ישכר ענגלארד אבד"ק סאסנאווצא" [האדמו"ר מראדזין בני-ברק].
4. שו"ת מחנה חיים, פרשבורג תרכ"ב 1862. חתימת וחותמת רבי יעקב פייבל ווייס מק"ק פרשבורג "דומ"ץ דק"ק שאהי תצ"ו" [=תשמרנה צורנו וגואלנו].
5. ערוגת הבושם, על התורה, חלק ב' ויקרא-דברים. חוסט, תרע"ג 1913. חתימות "הק' מרדכי דוב הלברשטאם" ורישומי שמות לברכה ולתפילה. [כנראה בנו של האדמו"ר רבי אלישע הלברשטם מגורליץ, חתן האדמו"ר רבי מרדכי דוב מהורונסטיפל].
5 ספרים גודל ומצב משתנים.

המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד