צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
430
19. חתימות

אוסף ספרים מחכמי המזרח - מהדורות ראשונות - חתימות, הקדשות, הגהות

1. ספר חיים שאל, שאלות ותשובות בהלכה, חלק ב. רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א. ליוורנו, [תקנ"ה 1795]. מהדורה ראשונה. בדף א' חתימה (קצוצה) של רבי "חיים מרדכי לבטון", מגדולי חכמי ארם-צובה, בעל "נכח השלחן" (ראה אודותיו: לקדושים אשר באר"ץ, עמ' סד). בשער ובדפי הספר מספר הגהות בכת"י מזרחי.
2. ספר נחפה בכסף, חידושים בהלכה, חלק שני, מאת רבי יונה נבון. ירושלים, [תר"ג 1843] . מהדורה ראשונה (ש' הלוי, 13). הקדשה (קצוצה) בשער, שתי הגהות בכת"י מזרחי.
3. ספר ראש משביר, שאלות ותשובות על חושן משפט, חלק ב, מאת רבי יוסף מודיאנו. שאלוניקי, [ת"ר 1840]. מהדורה ראשונה. הקדשה עצמית בשער: "מנחה היא שלוחה מאת הח' המ' [=החכם המחבר] יוסף ישעיה מודיאנו" וחתימות נוספות [הצעיר ש"-- ס"ט; הצעיר מאיר ן' ויניסטי]. חותמת (מחוקה) של הגאון רבי חיים ברלין, ותיקונים בגוף הספר בכתב ידו.
4. ספר רצוף אהבה, ביאור דברי התוספות בענייני אגדה, מאת רבי ניסים אלגאזי. ורונה, [ת"ט 1649]. מהדורה ראשונה. מצב בינוני-גרוע. חתימה (קצוצה) של רבי "שבתי הלוי" [מרבני קושטא?] והגהות בכתב ידו.
4 ספרים. גודל ומצב משתנים.

המכירה הסתיימה.
200 $
517 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד