מכירה 44 - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

עשרה מאמרות - חותמות האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל פרידמן מבוהוש-שטיפנשט

פתיחה: $300
נמכר ב: $425
כולל עמלת קונה
ספר עשרה מאמרות, עם פירוש יד יהודה. למברג, [תרי"ח] 1868.
חותמות של האדמו"ר רבי "אברהם יהושיע העשיל פרידמאן - באהאש" [עם תמונת תנין בולע נשר].
האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל פרידמאן (תרי"ח-ת"ש), בנו של האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש וחתן דודו האדמו"ר רבי מנחם נחום משטיפנשט. משנת תרנ"ו החל לכהן באדמורו"ת באדז'וד שברומניה ובגאלאץ. בנו הוא האדמו"ר הצעיר משטיפנשט, רבי מנחם נחום פרידמן מאיציקאן (תרל"ט-תרצ"ג), מחבר הספרים "דברי מנחם", "על האמת והשקר", "החלום ופתרונו", ועוד, שעבר לשטיפנשט כדי למלאות את מקום דודו האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו משטיפנשט, אבל נפטר בגיל צעיר, על פני דודו ואביו.
רמח, [6] דף. 22.5 ס"מ. נייר איכותי דק. מצב טוב, כתמי חלודה, בלאי שימוש וכתמים. כריכת חצי-עור ישנה.
חסידות - כתבי יד והגהות, חתימות והקדשות
חסידות - כתבי יד והגהות, חתימות והקדשות