ספרי ילדים עם דמויות "כושונים"

פתיחה: $300
נמכר ב: $1,500
כולל עמלת קונה
לקט ספרי ילדים מאוירים העוסקים ב"כושים", אשר נכתבו לפני שהכינוי "כושי" הפך בעיני הישראלים לכינוי גזעני או "בלתי תקין פוליטית". [שנות ה-40 – שנות ה-60].
בין הספרים:
* אהל הדוד תום. חמשה תרגומים עבריים לספרה של הארייט ביצ'ר סטואו, בהוצאות שונות.
* כושיש ותשעת אחיו הכושים. הציורים מאת חנן פישר. החרוזים: ש. מלצר. הוצאת "פישר", תל-אביב, 1943.
* הפילים והכושים נעשו לחברים. החרוזים מאת מאיר פרבר. הציורים מאת רנאי. [תל-אביב, תש"ד].
* הרפתקאות סמבו הכושי הקטן וארבעת הנמרים הרעבתנים, מאת שמשון מלצר (לפי מקור לועזי). הוצאת יהושע צ'צ'יק, תל-אביב, תשי"ד [1954]. איורים צבעוניים מאת ל. [לודוויג] וולפרט.
* עשרה כושים קטנים, ספר תמונות עם חרוזים, מאת רות גרבר. הוצאת ראובן מס, ירושלים (שני עותקים).
* כושיה עם שמשיה. הציורים: מרים ברטוב, הספור: רנה שני. הוצאת "עם עובד", 1963 (שני עותקים).
סה"כ 18 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.
ספרי-ילדים
ספרי-ילדים