מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $500     לא נמכר 11     $400     לא נמכר 21     $1,300     לא נמכר 31     $700     לא נמכר
2     $400     לא נמכר 12     $300     לא נמכר 22     $1,300     לא נמכר 32     $500     $850
3     $1,200     $1,200 13     $1,000     לא נמכר 23     $200     $650 33     $500     לא נמכר
4     $150     לא נמכר 14     $300     לא נמכר 24     $200     לא נמכר 34     $900     $1,700
5     $150     $160 15     $500     $500 25     $500     לא נמכר 35     $2,200     $2,200
6     $200     $600 16     $600     לא נמכר 26     $250     $440 36     $3,500     לא נמכר
7     $500     $500 17     $1,200     $3,400 27     $300     לא נמכר 37     $1,000     לא נמכר
8     $350     לא נמכר 18     $150     לא נמכר 28     $250     $320 38     $1,000     לא נמכר
9     $300     לא נמכר 19     $150     לא נמכר 29     $125,000     לא נמכר 39     $1,800     לא נמכר
10     $400     לא נמכר 20     $2,500     $3,400 30     $18,000     לא נמכר 40     $500     לא נמכר