כרוז – איסור על מעבר והתקהלות בסמוך לגבולות תל-אביב – תל-אביב, 1936

פתיחה: $300
נמכר ב: $1,188
כולל עמלת קונה
"הודעה ואזהרה חמורה", כרוז מטעם עיריית תל-אביב האוסר על מעבר והתקהלות בסמוך לגבולות העיר, לאור פרוץ המאורעות בשנת תרצ"ו. דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל-אביב, 20.4.1936.
"כדי למנוע בלבולים ומהומות מיותרות ואסונות נוספים החליטה העיריה לאסור לגמרי על הליכה והתקהלות ברחובות הסמוכים לגבולות יפו תל-אביב, שיש בהם ישוב מעורב של יהודים וערבים, במרחק 200 מטר מן הגבולות. הקהל נדרש למשמעת מוחלטת!!!". 61X88 ס"מ. נתונה במסגרת 72.5X99.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וקרעים קלים. לא נבדקה מחוץ למסגרת.
כרזות
כרזות