מכירה פומבית 91 חלק א' היסטוריה, תרבות ואמנות יהודית וישראלית

כרך גיליונות "הנעורים" – הוצאת תושיה, ורשה, תרס"ד-תרס"ה – הספד לבנימין זאב הרצל

פתיחה: $150
לא נמכר

הנעורים, ירחון מצויר לבני הנעורים, בעריכת בן אביגדור (אברהם ליב שלקוביץ) ושמואל ליב גורדון. אחד עשר גיליונות כרוכים יחד. הוצאת תושיה, ורשה, תרס"ד-[תרס"ה] (1903-1905).


לקט גיליונות כתב העת "הנעורים" בהוצאת תושיה – מחלוצות המו"לות העברית המודרנית, בהשתתפות יעקב כהן, יהודה שטיינברג, יהודה גרזובסקי (גור) ואחרים. בסוף גיליון אייר-אלול תרס"ד נדפס הספד לבנימין זאב הרצל, שנפטר במהלך הכנת הגיליון (ביום כ' תמוז): "הד"ר הרצל מת, מת הגיבור הלאומי הגדול... לפני שבע שנים היה הדבר, לפני שבע שנים הגיע לאזני רבבות אלפים בני עמנו קול קריאתו של הד"ר הרצל... אשר כתב הד"ר הרצל בספר קטן ו'מדינת היהודים' שמו" (תרגומו העברי של "מדינת היהודים" ראה אור בהוצאת תושיה בשנת 1896, ברשיון מיוחד מאת הרצל).
11 גיליונות כרוכים יחד: שנה ראשונה, גיליונות תשרי, חשון, כסליו, ניסן ואייר-אלול (גיליון כפול); שנה שניה, גיליונות 1-6.


מספר דפים כרוכים שלא כסדרם. 19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים (בעיקר בשוליים הפנימיים). כריכת בד עם הטבעה ועיטורים על השדרה, בלויה ופגומה. בפנים הכריכה הקדמית מודבקת תווית נייר: "פרס הצטיינות, תלמוד תורה עברית בעברית" עם שם התלמיד בכתב-יד ודיוקן של בנימין זאב הרצל (פסח תרס"ח).

ציונות, בנימין זאב הרצל, קק"ל
ציונות, בנימין זאב הרצל, קק"ל