מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $700     $800 11     $300     $480 21     $200     $220 31     $200     לא נמכר
2     $300     $700 12     $300     $320 22     $500     $500 32     $200     לא נמכר
3     $100     $110 13     $200     $360 23     $100     $100 33     $200     $260
4     $200     $240 14     $400     $500 24     $300     $300 34     $200     לא נמכר
5     $300     לא נמכר 15     $150     $150 25     $1,000     לא נמכר 35     $200     $200
6     $200     $420 16     $800     $800 26     $200     $300 36     $500     לא נמכר
7     $300     $300 17     $600     $600 27     $200     $400 37     $200     $400
8     $300     $400 18     $150     $150 28     $800     $1,200 38     $150     $220
9     $150     לא נמכר 19     $200     $360 29     $150     $300 39     $150     $240
10     $150     $340 20     $200     $550 30     $200     לא נמכר 40     $300     $320