מכירה פומבית 045 מכירה מקוונת - יודאיקה

ספרי קודש עתיקים, ספרי חסידות וקבלה, עותקים מיוחסים, כתבי יד ומכתבים, תצלומים וגרפיקה

ספר "יושר דברי אמת" וספר "דרך אמת" – אוסף מספרי רבי משולם פייבוש הלוי הלר מזברז'

פתיחה: $150
נמכר ב: $238
כולל עמלת קונה

ספר יושר דברי אמת וספר דרך אמת – אוסף מהדורות מספרי הרב הקדוש רבי משולם פייבוש הלוי הלר, המגיד מזבארז':
* ספר דרך אמת. טשערנאוויץ, דפוס Johann Eckhardt und Sohn, תרי"ט 1859. חותמות: "יוסף צבי באלאבאן בעיה"ק צפת ת"ו". נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף פרטי.
* ספר דרך אמת. וורשא, דפוס בוימריטטער וחתנו גאנשאר, תרמ"ט 1889.
* ספר יושר דברי אמת. מונקאטש, דפוס שמואל זנוויל כהנא ועוזר הכהן פריעד, [תרס"ה 1905]. מהדורה ראשונה.
* ספר דרך אמת. וורשא, דפוס [G. Piment], [תר"פ 1920, בערך].
4 ספרים. גודל ומצב משתנים.


האדמו"ר רבי משולם פייבוש הלוי הלר - המגיד מזבארז' (ת"ק בערך-כסלו תקנ"ה), מגדולי החסידות הראשונים. בנו של רבי אהרן משה הלוי הלר מסניאטין, צאצא ישיר (בן אחר בן) לבעל "תוספות יום טוב". מגדולי התלמידים של המגיד ממזריטש. היה גם תלמיד מובהק של רבי מנחם מנדל מפרמישלן תלמיד הבעש"ט, ושל רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. חברו הקרוב של רבי חיים מטשרנוביץ, המזכירו פעמים רבות בספרו "באר מים חיים" ובספריו האחרים. מחבר הספר "יושר דברי אמת", הנחשב עד היום לאחד מספרי היסוד וההדרכה של תורת החסידות.
בספריו הוא כותב על קבלת דרך החסידות והיראה מהבעש"ט, רבם של רבותיו: "ואני לא זכיתי רק לראות פני תלמידו האלקי ר' דב בער זלה"ה, ואח"ז [ואחר זה] באו אלי כתבי הקודש מדברי קודשו [של הבעש"ט] המלהיבים החרדים לעבודת השי"ת". בענווה רבה הוא מתבטא על קבלת הדברים מרבותיו הקדושים: "וכל מה שאני כותב הכל הוא מדבריהם, וענין כל דבר חכמה שאני כותב, הכל הוא מהם, רק שלפעמים אני מסביר לך דבריהם במשל הקרוב, ולפעמים אני מפרש בזה איזה פסוק או איזה דבר בגמרא, אבל עיקר החכמה הוא מדבריהם מה שחנני השי"ת להבינם ולהשכילם בטוב טעם". הוא מכנה את רבותיו "אנשי מופת בעלי רוח הקודש, אשר כמלאך אלקים פחדם ויראתם, וכולם ממעין אחד שתו, הלא הוא האלקי ריבש"ט [רבי ישראל בעל שם טוב] זללה"ה".

ספרי חסידות
ספרי חסידות