מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $100     $280 11     $150     לא נמכר 21     $100     $280 31     $200     $1,200
2     $100     $440 12     $100     $110 22     $100     $110 32     $100     $220
3     $100     $100 13     $100     $140 23     $100     $100 33     $150     $5,000
4     $100     $100 14     $100     $180 24     $100     $100 34     $100     $280
5     $100     $4,800 15     $100     $280 25     $100     $260 35     $100     $110
6     $100     $400 16     $100     $160 26     $100     $170 36     $100     $200
7     $100     $3,000 17     $100     $120 27     $100     $260 37     $200     $200
8     $100     $320 18     $100     $280 28     $100     $280 38     $100     $110
9     $100     לא נמכר 19     $100     $160 29     $100     $170 39     $100     $100
10     $100     לא נמכר 20     $300     לא נמכר 30     $100     $130 40     $150     $1,000