מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" - מונקאטש, תרצ"ג - ברכות ללידה קלה

פתיחה: $1,500
נמכר ב: $3,500
כולל עמלת קונה
גלוית דואר עם מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא בעל "מנחת אלעזר". מונקאטש, [תרצ"ג, דצמבר 1932].
הגלויה נשלחה אל קרוב-משפחתו רבי דוד פרקוביץ מירושלים. המכתב כתוב בקצרה ובראשי תיבות מרובים: "ב"ה [בעזרת השם], הנני פב"ש [פורס בשלומו] הטוב, ש"ב [שאר בשרי] יקירי נ"י [נרו יאיר] ומצפה לב"ט [לבשורות טובות] בקרוב בכ"י [בתוך כלל ישראל] ובביאת מ"צ ב"ב בכ"י [משיח צדקנו במהרה בימינו בתוך כלל ישראל]. ש"ב [שאר בשרו] ידידושו"ט [ידידו דורש שלומו וטובתו] כל הימים. חיים אלעזר שפירא".
מעברה השני של הגלויה, מכתב ארוך מנאמן-ביתו של האדמו"ר, הגאון רבי חיים דוב גראס - "הכותב בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א", ובו אישור על קבלת מכתב קוויטל עם ציצית מארץ הקודש: "הנה יקרת מכתבו עם הציצית באו ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונצטוויתי מפי כ"ק להשיב תשובה מאהבה שהוא מעתיר ומתפלל עבורו שיוושע בכל משאלות לבו לטובה ולברכה". בהמשך המכתב הוא מברך בשם האדמו"ר את אשת הנמען בלידה קלה: "...וז'[וגתו] שינדל רחל בת תרצה שתמלא הריונה בנקל ותלד בנקל זש"ק בש"ט [זרע של קיימא בשעה טובה] ומוצלחת, ויבשר לנו ב"ט בכ"ע [בשורות טובות בכל עניניו]...".
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא (תרל"ב-תרצ"ז), מגאוני התורה, ההלכה והחסידות בדורו, ומגדולי המקובלים. בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל "דרכי תשובה", ונכדו של רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה". משושילתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". עמד במערכות קדושת ישראל, ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל. מספריו: שו"ת מנחת אלעזר, שער יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, ועוד.
הנמען: רבי דוד פרקוביץ (תרנ"ח-תשל"ו), מוותיקי החסידים ואנשי המעשה בירושלים, מחסידי מודז'יץ וביאלה, שעלה מוורשא לירושלים. אשתו מרת שינדל רחל, המוזכרת במכתב, היתה בת רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין, מגזע אדמו"רי זידיטשוב, פשיסחא ורמ"ל מסאסוב (נפטרה בשנת תשל"ח).
גלויית דואר. 10.5X15 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ובלאי.
מכתבים - חסידות
מכתבים - חסידות