מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתבים ופרוטוקולים מ"הקרן להחזקת הישיבות" - מכתבים ורשימות מהרב קוק - מסמכים ומכתבים בחתימות הרב חרל"פ, הרב סרנא, הרב טיקוצ'ינסקי ורבנים נוספים

פתיחה: $500
נמכר ב: $3,000
כולל עמלת קונה
מקבץ גדול של מכתבים ופרוטוקולים (חלקם חתומים), מסמכים ורשימות, מהקמת וניהול "הקרן להחזקת הישיבות" בארץ ישראל, שהוקמה בביתו של הרב הראשי רבי אברהם יצחק הכהן קוק. שנות התר"צ בקירוב.
האוסף כולל, בין היתר:
• שני דפים בכתב ידו של הרב קוק - פרוטוקול אסיפה להקמת "הועד להחזקת הישיבות הקיימות", עם הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי (הגרימ"ט), ראש ישיבת "עץ חיים", והגאון רבי יחזקאל סרנא (הגריח"ס), ראש ישיבת חברון. [ירושלים, תרצ"ד-תרצ"ה (1934) בקירוב].
• הסכם ופרוטוקול אסיפה של "הקרן להחזקת שלשת הישיבות הגדולות", שהתקיימה בבית הרב מאיר ברלין לאחר פטירת הרב קוק (בהחלטות נאמר כי הקרן תקרא בשם "קרן התורה על שם רבנו זצ"ל"), בחתימות רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, רבי יעקב משה חרל"פ (ראש ישיבת מרכז הרב) ורבי יחזקאל סרנא. ירושלים, תשרי תרצ"ו [1935].
• מכתב בחתימות הרבנים הראשיים, רבי יעקב מאיר ורבי אברהם יצחק הכהן קוק, אודות המגביות בכותל המערבי לטובת תלמודי התורה בעיר. ירושלים, אלול תרצ"ג [1933].
• שני מכתבים: מכתב בחתימות רבי ראובן כ"ץ הרב הראשי לפתח תקווה, רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ורבי יחזקאל סרנא, אל הרבנים הראשיים לתל אביב; ומכתב תשובה בחתימות רבי משה אביגדור עמיאל, רבי בן ציון חי עוזיאל ורבי צבי פסח פראנק. אדר תרצ"ו [1936].
• מאמר הספד ליום השנה הראשון לפטירת הרב קוק, מודפס במכונת כתיבה, עם תיקונים בכתב יד ובחתימת הכותב רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי. ירושלים, אלול תרצ"ו [1936].
• "הצור תמים פעלו" - מודעת אבל מודפסת, על פטירת "עטרת ראשנו, פאר דורנו, גאון ישראל וקדושו, רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זצק"ל", בחתימת "הנהלת בתי הת"ת והישיבה הק'[דושה] עץ חיים". [ירושלים, אלול תרצ"ה].
• ועוד מכתבים ומסמכים, פרוטוקולים ורשימות (במכונת כתיבה ובכתב-יד), הקשורים לעבודת הקרן הנ"ל, ולעבודת הנהלת הישיבות והתלמודי תורה בירושלים.
כ-40 פריטים + מעטפות ודפים נוספים. גודל ומצב משתנים.
קטגוריה
ירושלים, צפת וחברון - מכתבים וכתבי יד, תעודות ומסמכים