מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב בקשה לעזרה מקהילת סיינה לקהילת טריאסטה - לאחר פרעות נגד יהודי סיינה - תקנ"ט - עם חתימת רבי יעקב משה עייאש (לימים ה"ראשון לציון" בירושלים)

פתיחה: $300
נמכר ב: $1,000
כולל עמלת קונה
מכתב בקשה לעזרה מקהילת סיינה, שנשלח אל קהילת טריאסטה, לאחר פרעות שערכו הגויים ביהודי המקום. סיינה, תקנ"ט [1799].
המכתב באיטלקית. בשוליו חתם (בעברית) רב העיר סיינה באותם ימים רבי יעקב משה עייאש (לימים "הראשון לציון" בירושלים): "דל ורש מר ונאנח מצרת אחינו בית ישראל תולעת יעקב משה עייאש ס"ט". אחריו חתומים (באיטלקית) שניים מחברי ועד הקהילה.
סיפור המעשה שבעקבותיו נכתב המכתב שלפנינו אירע בתקופת המלחמות הנפוליאוניות, כאשר כוחות אוסטריים הכניעו את כוחות הכיבוש הצרפתי בסיינה בחודש יוני 1799. עם כניעת הצרפתים הותקף הגיטו היהודי, הבתים נשדדו ושלושה עשר יהודים נרצחו באכזריות. בנוסף, קצין אוסטרי שקיבל את הפיקוד על העיר הטיל קנס כבד על הקהילה היהודית, כשהוא מאיים לשרוף את הגיטו עד היסוד ולהגלות את תושביו אם הכסף לא יינתן לאלתר (ראה: רות, תולדות היהודים באיטליה, עמ' 256).
רבי יעקב משה עייאש (נפטר תקע"ז), בנו של הגאון הנודע רבי יהודה עייאש, עלה יחד עם אביו בשנת תקי"ח מאלג'יר לירושלים. בשנת תקל"ט יצא כשד"ר ירושלים לאלג'יר ומרוקו. משם הפליג לאיטליה, כדי להדפיס את ספרו של אביו "מטה יהודה". באיטליה התעכב כעשרים שנה, כיהן כעשר שנים ברבנות סיינה וכעשר שנים ברבנות פירארה. כמה מגדולי הרבנים באיטליה היו תלמידיו. בשנת תקס"ג חזר לארץ ישראל ובשנת תקס"ו נבחר לכהן כרבה של ירושלים וכ"ראשון לציון".
[1] דף כפול (2 עמ' כתובים + כתובת הנמענים). 25 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. פגעי רטיבות (עם עקבות עובש ופטריה). סימני קיפול.
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס