מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר תהילים "אמרות טהורות" - וורשא, תקצ"ט - הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר תהלים

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $2,250
כולל עמלת קונה
ספר אמרות טהורות, על ספר תהלים, מאת רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד. וורשא, דפוס דוד שקלאווער, [תקצ"ט] 1838. הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר תהלים.
רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד (נפטר תקס"ו; אנצ' לחסידות, א', עמ' רנז-רנט). גאון וקדוש, מגזע השל"ה, תלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליז'נסק, ותלמיד-חבר לחוזה מלובלין ולמגיד מקוז'ניץ. החוזה מלובלין כתב עליו: "...כל דרכיו הי' לשמים, ולעשות נחת רוח לפניו יתברך, והיה מופלג גדול אשר לא נמצא כמוהו, הן בהלכות והן באגדות...". מחבר "נועם מגדים וכבוד התורה". נפטר ונטמן בקוז'ניץ, לאחר שביקר בה ואמר: "עיר זו נאה לשכב בה".
[2], סז; נט דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים חסרים בשולי כמה דפים, ללא פגיעה בטקסט. נקב בדף השער. בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול הטקסט. רישומים. חותמות, מחוקות בחלקן. כריכה חדשה.
ספרי חסידות
ספרי חסידות