מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שו"ת תשב"ץ - אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט - מהדורה ראשונה

פתיחה: $400
נמכר ב: $500
כולל עמלת קונה
ספר שו"ת התשב"ץ, שלושה חלקים, מאת רבינו שמעון בן צמח דוראן. עם ספר שו"ת חוט המשולש, מאת נכדי המחבר. אמשטרדם, דפוס נפתלי הירץ לוי, [תצ"ח-תצ"ט 1738-1739]. מהדורה ראשונה. עם ארבעה שערים. השער הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, דוד ושלמה.
בגב השער של החלק הרביעי, רישום וחתימה: "קניתי ספר הזה לעבודת קוני את שאהבה נפשי היום יום שלשים שליש אחרון לחדש ניסן מאת הח' השלם כמה"ר מג"ן זלה"ה בגרוש חמשה ע"י החכם השלם כמוה"ר יאודה אשכנזי ס"ט כאן אדריאנופולי יע"א שנת הת"ק ועשרים ושמונה ליצירה שלמה בנבנשת ס"ט".
בדפי הספר מספר הגהות ורישומי בעלות (מחוקים בחלקם).
[11], צא; סט, [1]; סח, [1]; [1], לו; [2], לט-פג; [1], פה-קא, [1] דף. 31 ס"מ. רוב הספר במצב טוב, דף השער ומספר דפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקת נייר. קרעים חסרים בדפים ראשונים ואחרונים (לאורך השוליים), עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. רישומים. חותמות. כריכה חדשה משולבת בכריכת העור המקורית (כריכת "עור דג").
למהדורה זו ידועים מספר וריאנטים, הנבדלים זה מזה במספר דפי השער. ידועים עותקים עם 7 דפי שער (ואף עם 8 דפי שער, ראה קטלוג "קדם", מכירה 59, פריט 88), וישנם עותקים בהם מופיעים במקור רק 4 דפי שער (כמו בעותק שלפנינו. ראה מפעל הביבליוגרפיה, וראה דן וגיטה ירדני, "סדר הדפסתו לראשונה של 'ספר התשבץ' לרבי שמעון בר צמח דוראן בדפוס נפתלי הרץ לוי באמשטרדם", עלי ספר, י, תשמ"ב, עמ' 119-132). בשער הראשון המאויר נרשם פרט השנה "אשר" [תק"א 1741], אולם הספר נדפס למעשה בתצ"ח-תצ"ט.
העותק של דן ירדני, אשר חקר את דפוסי ומהדורות התשב"ץ (ראה לעיל).
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)