מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר כוזרי שני - לונדון, תע"ד - מהדורה ראשונה

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה
ספר מטה דן - כוזרי שני, הוכחת אמיתת תורה שבעל פה, מאת רבי דוד ניטו. לונדון, דפוס Thomas Ilive, תע"ד [1714]. מהדורה ראשונה.
המהדורה הראשונה נדפסה בשלוש וריאציות: עברית בלבד, ספרדית בלבד, ועברית עם ספרדית. לפנינו המהדורה המשולבת, עברית עם ספרדית.
רבי דוד ניטו (תי"ד-תפ"ח), גאון בתורה ובמדעים. דיין, דרשן ורופא בליוורנו ולאחר מכן רבה הראשון של קהלת הספרדים בלונדון. את ספרו הנודע שלפנינו "מטה דן - כוזרי שני" כתב בכדי להגן על אמיתות התורה שבעל פה ולסתור דעות שגויות שרווחו בקרב קהילות האנוסים במערב-אירופה.
במקור נדפסו שני שערים מאוירים, האחד בעברית והשני בספרדית. בעותק שלפנינו מופיע רק השער בספרדית. בראש השער דמות "רבינו הקדוש" - מחבר המשנה. בראש הספר - הקדשה ארוכה בספרדית לפרנסי וגבאי קהילת "שער השמים" בלונדון, והקדמת הספר (בעברית).
[9], 254 דף. חסרים: דף השער בעברית ודף [10] (בין הדפים [7-8] מופיע דף ריק). 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור חדשה.
מן הספרים העבריים הראשונים שנדפסו באנגליה.
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)