שאל על פריט זה

פריט 6

מחזור לימים נוראים ולמועדים – אמשטרדם, תקמ"ה – כריכת עור עם אבזמי כסף – פורמט כיס

"מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין" – מחזור לימים נוראים ולשלושה רגלים. אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא וגיסו ברוך ואחיו הירץ, [תקמ"ה, 1785]. פורמט כיס.
כריכת עור עם אבזמי כסף, עם לוחיות כסף בחזית ובגב הכריכה, עליהן חריטה: "הק' אלי' בער בן / כ"ה גבריאל נייאבארק י"צ".
ריו, ריט-שנו דף. 12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע בדף השער ללא פגיעה בטקסט. חותמות. פגמים וקרעים בכריכה.