מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

מגילת אסתר נדירה - אותיות משונות - פולין, המאה ה-17

פתיחה: $300
נמכר ב: $550
כולל עמלת קונה
מגילת אסתר עם אותיות משונות רבות. [פולין, המאה ה-17].
דיו על קלף. כתיבה אופיינית לפולין במאה ה-17, עם עיטורי תגים (יתכן ונעשו מאוחר יותר). 30 שורות בעמודה.
אותיות משונות רבות, כגון: אות פ"א לפופה עם תוספת תגים למטה, אות למ"ד מוזרקת, אותיות שונות עם תוספת תג מעוקם, ועוד. המסורת של אותיות לפופות ומשונות ידועה בספרי תורה. רמזים שונים נמסרו על משמעות אותיות אלו. רשימה שלהן נמצאת בחיבור עתיק המכונה "ספר תגי" (ברבות השנים רבו המסורות וחילוקי הדעות על מיקומן ואופן ביצוען של אותיות אלו, ומשום כך במאה ה-19 חדלו לגמרי מלעשותן). לעומת זאת, נדיר ביותר למצוא מגילות אסתר עם אותיות אלה. בנוסף, נדירות הן מגילות אסתר מפולין מתקופה זו.
גובה הקלף: 33 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. בלאי וקמטים. דהיית דיו במספר מקומות.
מצורפת חוות דעת מומחה.
מגילות אסתר ועניני פורים
מגילות אסתר ועניני פורים