מכירת חב"ד מיוחדת לרגל היום הקדוש והבהיר "ח"י אלול"

מכתב ארוך (2 עמודים) מהרבי מליובאוויטש – עידוד והדרכה עבור גר-צדק – תש"כ – עצה לגבי המשך לימודיו באוניברסיטה – עם חתימת יד קדשו באנגלית

פתיחה: $500
לא נמכר

מכתב מאת האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ז' ניסן תש"כ [1960]. אנגלית.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו באנגלית.
נשלח אל מר א. גפני במלבורן, לקראת ובסמוך לגיורו. במכתבו מתייחס הרבי לקשיים, לבטים והתחבטויות שונים שהעלה מר גפני במכתבו, ומסביר לו, בין היתר, את ייחודה ומהותה של היהדות: "בהקשר זה אני רוצה לציין, כי אחד הדברים שמבדילים את היהדות מיתר הדתות הוא שבדתות האחרות שמורות מצוות הדת לאירועים מיוחדים, התחומים בזמן ומקום, ואילו היהדות היא אורח חיים, היא מנהלת ומסדירה את חייו של היהודי ללא הרף, ואין תחום בחיים ממנו נעדרת התורה. וכמאמר חז"ל: 'אסתכל באורייתא וברא עלמא'... ולפיכך, בשעה שלא-יהודי חפץ לאמץ את היהדות, יש להזהירו כי הדבר כרוך במחויבות מוחלטת, 24 שעות ביממה... וכל תנועותיו מוגדרות ב'עשה' ו'אל תעשה' של הוראות התורה" (אנגלית).
בהמשך מכתבו מדריכו הרבי בנוגע להמשך לימודיו האקדמיים באוניברסיטה: "מנקודת מבטה של היהדות, על בסיס העיקרון שאלוהים לא יצר דבר לשווא, ההשקפה הכללית תהיה להמשיך בלימודים אלו עד תומם, וזאת בכדי לא לאבד את הזמן והמאמץ שכבר הושקעו בדבר. מאידך, ייתכן מצב בו הפרט המסוים יכול להפיק מזמנו תועלת רבה יותר מזו שיכול התואר אקדמי להציע, ובמקרה זה תהיה זו טעות מצדו להמשיך בלימודיו" (אנגלית).
הרבי ממשיך להנחותו ולהשיב לו על נושאים שונים שעלו במכתבו, ומברכו בסיום: "יהי רצון מהשם יתברך, שהשגחתו המיטיבה נמשכת לכל פרט ופרט תנחה אותך בדרך הטובה ביותר עבורך מכל הבחינות" (אנגלית).


[2] דף, נייר מכתבים רשמי. דף א: 28 ס"מ בקירוב; דף ב (גזור בחלקו התחתון): 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרע בדף ב. קרע חסר קטן בשולי דף ב (עם פגיעה מינורית בחתימת הרבי). כתמים קלים. נקבי סיכה.

Category
חב"ד