מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב "כללי-פרטי" מהרבי מליובאוויטש – תמוז תשכ"ז – ארבעים שנה לחג הגאולה של האדמו"ר הריי"ץ י"ב-י"ג תמוז – "יה"ר שזכות בעל הגאולה והשמחה... תעמוד לכאו"א מאתנו... להמשיך ברכות ה' בכל המצטרך בגו"ר"

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,063
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ה' תמוז תשכ"ז [1967].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת מילה בכתב-ידו.


מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה), אל המחנך הרה"ח ר' אבא לוין בכפר חב"ד, נשלח לרגל שנת הארבעים לגאולתו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש (תרפ"ז-תשכ"ז) ממאסרו ברוסיה הסובייטית.
במכתבו מברך הרבי: "יה"ר שזכות בעל הגאולה והשמחה... תעמוד לכאו"א [לכל אחד ואחד] מאתנו... להמשיך ברכות ה' בכל המצטרך בגו"ר [בגשמיות וברוחניות]... הצלחה רבה בהפצת היהדות והתורה (הנגלה והפנימית) והמצות, ומתוך מנוחה אמתית ושמחה וט"ל [וטוב לבב]"; וממשיך לבאר את ייחודה של שנת הארבעים, "שבארבעין שנין קאי אינש אדעתי' דרבי' – סוף דעתו ותבונתו וחכמת משנתו", וכיצד על ידי הלימוד והעיון במאמריו, שיחותיו ורשימותיו של בעל הגאולה האדמו"ר הריי"ץ: "בודאי יוסיפו הבנה, העמקה ואור בה'קאי אדעתי' דרבי' ועל המאסר והחופש והגלות והגאולה".
בשולי המכתב מעודד ומזרז הרבי על אודות לימוד מאמריו של הריי"ץ בחסידות משנת תרפ"ז; ומוסיף הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב.


[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 35.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים.

חב"ד
חב"ד