מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב "כללי-פרטי" מהרבי מליובאוויטש – י"ב-י"ג תמוז תשכ"א – "בעמדנו בימי סגולה יב-יג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ואתו עמו גאולת כל השייכים אליו ולעניניו... יהי רצון בעת רצון זו אשר מגאולה האמורה נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה".

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,125
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, י"ב-י"ג תמוז ("ימי הגאולה") תשכ"א [1961].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת מילים בכתב-ידו.


מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה), אל המחנך הרה"ח ר' אבא לוין בכפר חב"ד, נשלח בסמיכות לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ימים בהם השתחרר חמיו של הרבי האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית בשנת תרפ"ז.
במכתבו מברך הרבי: "ובעמדנו בימי סגולה יב-יג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ואתו עמו גאולת כל השייכים אליו ולעניניו... יהי רצון בעת רצון זו אשר מגאולה האמורה נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה".
בשולי המכתב הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב.


אגרת דואר אוויר. 30.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים. כתמים ובלאי קל.

חב"ד
חב"ד