מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $300     $400 11     $300     $750 21     $500     לא נמכר 31     $500     $750
2     $500     $1,200 12     $400     $400 22     $300     לא נמכר 32     $1,000     $1,600
3     $1,500     $6,000 13     $500     $500 23     $1,000     $1,000 33     $300     $750
4     $1,000     $1,200 14     $300     $380 24     $1,000     $1,000 34     $500     לא נמכר
5     $300     $460 15     $1,000     לא נמכר 25     $800     $1,300 35     $500     לא נמכר
6     $300     $300 16     $300     $300 26     $500     $700 36     $500     $500
7     $500     $1,300 17     $400     $1,300 27     $700     $2,600 37     $2,000     לא נמכר
8     $1,000     $3,000 18     $300     $650 28     $500     $4,600 38     $700     $750
9     $300     $300 19     $400     $400 29     $300     $1,300 39     $300     $400
10     $300     $750 20     $1,000     לא נמכר 30     $400     $2,200 40     $500     $1,600