מכירה 1 - תרבות והיסטוריה יהודית ישראלית

ספר מסעות משה 1925

פתיחה: $120
לא נמכר
ספר מסעות משה. משה טעננענבוים.
טארנא, סלובקיה, 1925, דפוס יהושע יהודה גלאנץ.
רי"ב עמ', ˚8. בכתב רש"י.
"ביאר דברים נפלאים מענייני ארץ הקדושה, מעמדה, תכונתה, טבעה, גבולותיה, ימי, נהרי, הרי... ומה שעיני ראו בנסיעתי לארץ הקדושה בשנת תרפ"ד."
תיאור מסע לארץ ישראל, תיאורים גיאוגרפיים, ישובים, מנהגים.
מצב טוב מאד, כריכה חדשה.
קטגוריה
ישראל