מכירה 1 - תרבות והיסטוריה יהודית ישראלית

נאמני המרי העברי – 1947

פתיחה: $120
לא נמכר
ארבעה עלונים וכרוז, "למרי – נאמני המרי העברי דובר למלחמת עם".
בכל עלון 4 עמ' של מאמרי-מערכת, 17.5X24.5.

1. עלון מס. 1, 15.4.47. "מה בפינו?", "תכנית למאבק ממשי (לקראת הופעה בארגון האומות המאוחדות)" ועוד.
2. עלון מס. 2, 8.6.47. "הניגוד הבריטי-ערבי", "שאלה לארגוני המחתרת" ועוד.
3. עלון מס. 3, 29.6.47. "אל תלחם באחיך!!! זכור את ה-29 ביוני" ועוד.
4. עלון מס. 4, 7.47 "גם עתה הפוגה?" ועוד.
5. "סטלינגרד העברית" – כרוז העוסק במלחמה הקרבה ובהיערכות לקראתה. 35X25. מצב טוב, קפל רוחבי וקרע קטן בחלק התחתון של הדף, ללא פגיעה בטקסט.
Category
ישראל