מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

שו"ת בית אברהם - ירושלים, תרפ"ג - הקדשת המחבר

פתיחה: $120
לא נמכר
שו"ת בית אברהם, שני חלקים, מרבי אברהם עבר הירשאוויץ. ירושלים, תרפ"ג (1923).
[בשער הספר: "נדפס שנית בהוספות" - לאמיתו של דבר לא נדפס הספר "שנית", אלא נוספו לגליונות הישנים [1-8] עמ' בראש הספר ובהם הקדשות, מכתבי-תודה ותוספות].
בדף לפני השער, הקדשה בגרמנית, להרב י. אונא ממנהיים, בכת"י וחתימת המחבר.
רבי אברהם עבר הירשוביץ (ת"ר-תרפ"ה, אוצר הרבנים 1339), נולד בליטא, נסמך לרבנות מגדולי דורו. משנת תרנ"ד כיהן ברבנות בארה"ב. עלה לירושלים בשנת תרפ"ב.
[14], 62; צו, [6] עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב, כריכה קרועה ומפורקת.
קטגוריה
הקדשות